Facebook Pixel Code

Proširili smo mrežu psihološke podrške za žrtve trgovine ljudima

U cilju pružanja sistematske i sveobuhvatne psihološke podrške osobama koje su preživele trgovinu ljudima ASTRA je organizovala trening za psihoterapeute koji do sada nisu imali priliku da se bolje upoznaju sa specifičnostima rada sa žrtvama trgovine ljudima. Trening je održan 21. i 22. oktobra u Beogradu, na kome je prisustvovalo 15 psihoterapeuta iz različitih gradova u Srbiji. Učesnici seminara su, kroz teorijska predavanja i praktične vežbe, imali priliku da saznaju više o samom problemu trgovine ljudima i specifičnosti traumatskog iskustva izazvanog ovim oblikom organizovanog kriminala. Seminar je obuhvatio i poređenje rada sa različitim oblicima traumatskog iskustva koje klijenti mogu imati, kao i prikaz studije slučaja uspešne psihoterapije sa žrtvom trgovine ljudima. Takođe, pored iskustva zaposlenih u ASTRI koje rade u programu direktne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima učesnici/e su čuli i iskustva advokatice i sudske veštakinje na temu pripreme žrtava za svedočenja na sudu, o procesu veštačenja i značaju veštačenja u praksi. 

 

Scroll to Top