Facebook Pixel Code

Projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa organizacijama članicama ASTRA mreže, realizuje projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji (Human Trafficking Watchdogs in the Republic of Serbia) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Ovaj projekat ima za cilj da da doprinos stabilizaciji i procesu demokratizacije Srbije kroz unapređenje položaja žrtava trgovine ljudima od trenutka njihove identifikacije, kao i da doprinese uključenosti i pluralizmu civilnog društva u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta nevladinig organizacija za praćenje i izveštavanje o poštovanju prava žrtava trgovine ljudima, a posebno prava garantovanih Konvencijom Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima. Praćenje i izveštavanje o stanju trgovine ljudima i položaju žrtava u Srbiji će se vršiti uz aktivno i decentralizovano učešće organizacija civilnog društva iz Republike Srbije, članica ASTRA mreže, koje izveštavaju iz svojih lokalnih zajednica. Zbog toga će Izveštaj obuhvatiti teritoriju Srbije, sa posebnim akcentom na gradovima u kojima su aktivne organizacije – članice ASTRA mreže, kao i saradnici ASTRE: Novi Sad, Zrenjanin, Vršac, Velika Plana, Užice, Niš, Vranje, Dimitrovgrad, Novi Pazar, Vlasotince, Kragujevac i Beograd. Izveštaj o trgovini ljudima u Srbiji će biti javno prezentovan u okviru kampanje čiji je cilj da podrži Republiku Srbiju u ostvarivanju obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope kroz prepoznavanje dobrih praksi i slabih tačaka u ostvarivanju prava žrtava NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa organizacijama članicama ASTRA mreže, realizuje projekat praćanja problema trgovine ljudima u Srbiji (Human Trafficking Watchdogs in the Republic of Serbia) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Ovaj projekat ima za cilj da da doprinos stabilizaciji i procesu demokratizacije Srbije
kroz unapređenje položaja žrtava trgovine ljudima od trenutka njihove identifikacije,
kao i da doprinese uključenosti i pluralizmu civilnog društva u Srbiji kroz izgradnju
kapaciteta nevladinig organizacija za praćenje i izveštavanje o poštovanju prava
žrtava trgovine ljudima, a posebno prava garantovanih Konvencijom Saveta Evrope
za borbu protiv trgovine ljudima. Praćenje i izveštavanje o stanju trgovine ljudima i
položaju žrtava u Srbiji će se vršiti uz aktivno i decentralizovano učešće organizacija
civilnog društva iz Republike Srbije, članica ASTRA mreže, koje izveštavaju iz svojih
lokalnih zajednica. Zbog toga će Izveštaj obuhvatiti teritoriju Srbije, sa posebnim
akcentom na gradovima u kojima su aktivne organizacije – članice ASTRA mreže,
kao i saradnici ASTRE: Novi Sad, Zrenjanin, Vršac, Velika Plana, Užice, Niš, Vranje,
Dimitrovgrad, Novi Pazar, Vlasotince, Kragujevac i Beograd. Izveštaj o trgovini ljudima
u Srbiji će biti javno prezentovan u okviru kampanje čiji je cilj da podrži Republiku
Srbiju u ostvarivanju obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope kroz
prepoznavanje dobrih praksi i slabih tačaka u ostvarivanju prava žrtavaNVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa organizacijama
članicama ASTRA mreže, realizuje projekat praćanja problema trgovine ljudima u
Srbiji (Human Trafficking Watchdogs in the Republic of Serbia) uz podršku Delegacije
Evropske unije u Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava
(EIDHR).Ovaj projekat ima za cilj da da doprinos stabilizaciji i procesu demokratizacije Srbije
kroz unapređenje položaja žrtava trgovine ljudima od trenutka njihove identifikacije,
kao i da doprinese uključenosti i pluralizmu civilnog društva u Srbiji kroz izgradnju
kapaciteta nevladinig organizacija za praćenje i izveštavanje o poštovanju prava
žrtava trgovine ljudima, a posebno prava garantovanih Konvencijom Saveta Evrope
za borbu protiv trgovine ljudima. Praćenje i izveštavanje o stanju trgovine ljudima i
položaju žrtava u Srbiji će se vršiti uz aktivno i decentralizovano učešće organizacija
civilnog društva iz Republike Srbije, članica ASTRA mreže, koje izveštavaju iz svojih
lokalnih zajednica. Zbog toga će Izveštaj obuhvatiti teritoriju Srbije, sa posebnim
akcentom na gradovima u kojima su aktivne organizacije – članice ASTRA mreže,
kao i saradnici ASTRE: Novi Sad, Zrenjanin, Vršac, Velika Plana, Užice, Niš, Vranje,
Dimitrovgrad, Novi Pazar, Vlasotince, Kragujevac i Beograd. Izveštaj o trgovini ljudima
u Srbiji će biti javno prezentovan u okviru kampanje čiji je cilj da podrži Republiku
Srbiju u ostvarivanju obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope kroz
prepoznavanje dobrih praksi i slabih tačaka u ostvarivanju prava žrtava

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top