Facebook Pixel Code

PRIRUČNIK ZA RAD NA SOS TELEFONU ZA(POTENCIJALNE) ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA (2009)

Priručnik za rad na SOS telefonu za(potencijalne) žrtve trgovine ljudima je nastao na osnovu osmogodišnjeg iskustva ASTRE u vođenju SOS telefona specijalizovanog za problem trgovine ljudima, koji je u vreme osnivanja bio jedan od retkih u regionu Jugoistočne Evrope. Za ovih osam godina izgrađena je zavidna metodologija, postignuti su određeni rezultati, pojavile su se neke nove dileme, dok su neke nedoumice iz prošlosti i dalje aktuelne. Nadamo se da će naše iskustvo u oblasti u kojoj smo bile prilično samouke biti od koristi onima koji planiraju da osnuju sličnu vrstu telefonske pomoći. Mislimo da će ovaj priručnik biti koristan i onima koji vode druge vrste SOS telefona (protiv nasilja u porodici, nasilja nad decom itd.), jer trgovina ljudima može biti posledica nekih drugih oblika nasilja ili se kriti iza njih.

Kroz pet poglavlja, priručnik razmatra različite aspekte rada na specijalizovanom SOS telefonu za problem trgovine ljudima, od definicije pojma žrtva trgovine ljudima i socio-demografskih karakteristika osoba sa kojima je ASTRA bila u kontaktu, preko vrsta telefonskih linija za pružanje pomoći, principa rada na ASTRA SOS telefonu, organizacije rada i načina vođenja razgovora uz poznavanje psihologije žrtve do programa koji prate osnovnu SOS službu. Posebna pažnja je posvećena položaju SOS telefona u nacionalnom mehanizmu za upućivanje i inicijativi za pokretanje evropskog SOS  telefona za žrtve trgovine ljudima. Osim ASTRINE prakse, u priručniku su predstavljena i iskustva i razmišljanja naših koleginica iz Incest Trauma Centra Beograd, La Strade Moldavije, Otvorene porte La Strada Makedonija i La Strade International.

Priručnik je objavljen na srpskom i engleskom jeziku uz podršku OEBS Misije u Srbiji.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top