Facebook Pixel Code

Priredbom „Skroz dečije“ smo obeležili Međunarodni dan nestale dece

ASTRA je obeležila Međunarodni dan nestale dece, 25. maja, u parku Tašmajdan. Ovom prilikom smo organizovali priredbu „Skroz dečije“ kako bismo zabavili devojčice i dečake, a njihove roditelje i druge prisutne informisali o postojanju Evropskog broja za nestalu decu koji ASTRA vodi u Srbiji, o prevenciji nestanaka dece, kao i načinima reagovanja na potencijalne rizike kojima deca mogu biti izložena. Nastupi klovna Pucka, plesne grupe Dance Factory, škole pevanja Voice Star Factory i recitacije dece iz prihvatilišta su izmamili osmehe svih gledalaca, dok su aktivistkinje ASTRE razgovarale sa odraslima o ovom problemu i vrstama pomoći koje organizacija pruža.

Međunarodni dan nestale dece smo dočekali sa sledećim brojkama iz prethodne godine:

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom 2017. godine je primljeno 1334 prijava različitih vrsta nestanaka, od kojih je 98% dece pronađeno. Tokom ove godine nije bilo prijava malaoletnih lica u vezi sa krivičnim delima. Od 2012. godine do danas ASTRA je primila preko 2000 poziva putem Evropskog broja za nestalu decu, u vezi sa različitim vrstama nestanaka dece. Tokom 2017. godine putem ovog broja primili smo 11 prijava nestanaka dece: 8 devojčica i 3 dečaka. Od ovog broja, 10 dece su državljani Srbije, a 1 dete strani državljanin. Za šestoro dece Evropski broj za nestalu decu u Srbiji je dobio informaciju da su pronađena, a potraga i dalje traje za troje dece. Za dvoje dece nemamo povratnu informaciju.

 ASTRA će nastaviti da radi na podizanju svesti javnosti o postojanju ovog problema, izgradnji sistema za efikasniju potragu za nestalom decom i pružanje pomoći i podrške deci i roditeljima nakon njihovog povratka. Od konkretnih aktivnosti u narednom periodu ASTRA planira da zagovara uvođenje sistema alarmiranja javnosti, poznatijeg u Evropi kao Child Alert, kojim bi se i građani/ke uključili u potrage za nestalom decom, pogotovo kada su u pitanju kategorije dece koja su žrtve kriminalnih otmica.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top