Facebook Pixel Code

Priključili smo se radu Saveta Vlade za praćenje UN preporuka

Direktorka ASTRE Marija Anđelković je 05. jula potpisala Memorandum o saradnji sa predsednicom Saveta Vlade za praćenje UN preporuka Suzanom Paunović u cilju formalizovanja saradnje u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava. U radu Saveta za praćenje preporuka Ujedinjenih Nacija trenutno učestvuje 12 organizacija civilnog društva koje se bave različitim temama i rade kontinuirano na unapređenju poštovanja ljudskih prava i prate sprovođenje domaćih propisa i javnih politika, kao i sprovođenje preporuka ugovornih tela i drugih mehanizama UN za ljudska prava.

„Suzana Paunović je istakla značaj saradnje koju Savet ostvaruje sa organizacijama civilnog društva, naglasivši da je Savet koji je uspostavljen primer dobre prakse na šta je ukazao i veliki broj zemalja članica UN prilikom predstavljanja izveštaja u Ženevi u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda. Predstavnici nevladnih organizacija su istakli da proces potpisivanja memoranduma i učešće u Savetu vide kao dodatni vid jačanja saradnje u oblasti praćenja preporuka UN za ljudska prava i prostor za unapređenje rada u oblastima kojima se svaka od njih pojedinačno bavi. Vladin Savet za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava je platforma za dijalog vladinih i nevladinih aktera kada je u pitanju sprovođenje i praćenje sprovođenja međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Od 2014. godine, kada je uspostavljen Savet, svih šest ugovornih tela UN pred kojima su razmatrani državni izveštaji, kao Saveta za ljudska prava UN kao najvažnije tela UN u oblasti ljudskih prava, pohvalile uspostavljanje i rad ovog mehanizma.“[1]

U sklopu svojih standarnih aktivnosti, ASTRA će nastaviti da prati preporuke i učestvuje u izradi nezaivisnih izveštaja za različita UN ugovorna tela koja se bave aspektima trgovine ljudima i zaštite žrtava eksploatacije.

[1] Izvor: zvanični sajt Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/paunovic-novi-memorandumi-o-saradnji-sa-nvo

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top