Facebook Pixel Code

Prevencija trgovine ljudima u populaciji izbeglica

ASTRA kao organizacija koja se bavi problemom trgovine ljudima i različitim oblicima eksploatacije, a ujedno vodi i Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116 000, osim pružanja urgentne pomoći izbeglicama (u vidu odeće, hrane i higijenskih paketa), vidi svoju ulogu i u preventivnim aktivnostima, zatim u procesu identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima među izbeglicama, kao naročito rizičnoj grupi, ali i u zaštiti prava dece među izbegličkom populacijom. Međutim, i pored poznatih rizika kojima su izložena izbegla lica, prema zvaničnim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima u 2015. godini identifikovana je samo jedna žrtva trgovine ljudima iz populacije izbeglica.

Problem kod identifikacije mogućih žrtava trgovine ljudima iz populacije izbeglica se ogleda  u tome što se većina njih zadržava jako kratko u Srbiji, najčešće ne duže od 72 sata, nedovoljno da se proces identifikacije završi. Zatim, problem  je i to što u tako kratkom vremenskom periodu i kratkom kontaktu koji se ostavaruje sa izbeglicama prilikom registracija, ako se izuzmu slučajevi kada su osobe zbog određenih povreda ili drugih razloga bile primorane da se zadrže duže u Srbiji, ne postoje vidljivi indikatori koji bi ukazivali na trgovinu ljudima, ne postoje prethodne informacije o licima za koje postoji sumnja, kao ni mogućnost provere njihovog budućeg kretanja. Sa druge strane, izostaje i motivacija izbeglica da se „samoidentifikuju“ i prijave eventualno zlostavljanje/eksploataciju, što je razumljivo imajući u vidu da im je cilj odlazak u zemlje EU, a ne dodatno zadržavanje u Srbiji. Posebno treba naglasiti i postojanje nepoverenja u insititucije i organizacije u stranoj zemlji, što su sve potpuno razumljivi faktori koji samo dodatno otežavaju identifikaciju izbeglica.

ASTRA je u cilju prevencije i zaštite izbeglica od različite vrste eksploatacije kreirala liflete koji će se distribuirati u prihvatnim centrima, kao i na svim mestima koja se nalaze na izbegličkoj ruti. Lifleti su dostupni na pet jezika: srpski, engleski, francuski, urdu i farsi.

Scroll to Top