Facebook Pixel Code

preugovor koalicija u poseti Briselu

Predstavnici organizacija članica koalicije prEUgovor, među kojima je bila i predstavnica ASTRE, su bili u poseti institucijama i organizacijama u Briselu, 5-6. juna gde su razgovarali o rezultatima sprovođenja politika pokrivenih u okviru poglavlja 23 i 24 u sklopu pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom Unijom. Na sastanku sa tročlanom delegacijom Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), predstavnici koalicije prEUgovor predstavili su glavne nalaze iz redovnog praćenja reformi u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24). Predstavnici Evropske komisije (EK) su ocenili da je otvaranje poglavlja doprinelo da u Srbiji bude više urađeno u ovim oblastima i istakli da će za zatvaranje ovih poglavlja biti neophodni konkretni dokazi o efektima reformi, a ne samo formalno štikliranje predviđenih aktivnosti.

Tema razgovora bio je i odnos vlasti prema organizacijama civilnog društva u Srbiji. Predstavnici EK istakli su da građansko društvo predstavlja važan deo procesa pregovora i da očekuju uključenje OCD u sprovođenje pojedinih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Pored toga, istakli su i da građansko društvo ima ključnu ulogu nezavisnog posmatrača i predlagača promena koje će unaprediti sprovođenje pojedinih politika.

Veoma zainteresovana za dešavanja u Srbiji bila je i Laura Trimajova, pomoćnica Eduarda Kukana, poslanika Evropskog parlamenta i predsedavajućeg Komiteta Delegacije EU i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje. Ona je istakla da prati na dnevnom nivou sprovođenje reformi u Srbiji i ispunjavanje uslova za otvaranje i zatvaranje poglavlja. Ocenjeno je da je teško naći balans za pohvale za urađeno u okviru pregovora o članstvu u EU, a u isto vreme realno ocenjivati ostvareni napredak na terenu.

Tokom boravka u Briselu organizovana je i poseta medijima, tokom koje su predstavnici prEUgovora stekli bolji uvid u uredničku politiku i način funkcionisanja portala EU Observer, kao i rad dopisnika medija iz Srbije.

Scroll to Top