Facebook Pixel Code

Presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske u slučaju seksualne eksploatacije

Evropski sud za ljudska prava je proglasio Hrvatsku krivom jer tokom krivičnog postupka tužilac nije temeljno istražio sumnje na krivično delo trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, zbog čega se tužiteljka obavezuje da isplati odštetu za pretrpljenu nematerijalnu štetu u iznosu od 5.000 evra. 

Hrvatska državljanka je tužila Hrvatsku u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu uz žalbu da je bila žrtva seksualne eksploatacije i da joj hrvatske institucije nisu pružile adekvatnu zaštitu zbog manjkavosti krivičnog postupka. Evropski sud je potvrdio da je Hrvatska prekršila obavezu iz člana 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji zabranjuje ropstvo i prisilni rad. Ovom presudom Evropski sud za ljudska prava je prvi put povezao iskorišćavanje u svrhu prostitucije sa trgovinom ljudima u okviru člana 4. 

 U ovom slučaju hrvatska državljanka je podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg policijskog službenika, koji je ranije osuđivan na 6,5 godina kazne zatvora zbog podvođenja i silovanja, da ju je psihički i fizički primoravao na prostituciju tokom 2012. godine. Osumnjičeni za trgovinu ljudima je žrtvu vozio kod klijenata na različita mesta i prisiljavao je da pruža seksualne usluge i da živi zajedno sa njim u stanu. U koliko bi ona odbila, fizički ju je kažnjavao. Nakon što je pobegla od njega, pretio je njoj i njenoj porodici. Osumničeni je ovom prilikom oslobođen, nakon čega žrtva seksualne eksploatacije odlučuje da zaštitu potraži u Evropskom sudu za ljudska prava.

Evropski sud za ljudska prava u presudi navodi, između ostalog, da u krivičnom postupku nisu ispitani svi svedoci i da nisu dosledno istražene sve okolnosti koje su bile važne za potvrdu optužbe da je osumničeni bivši policijski službenik prisiljavao žrtvu na prostituciju.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava doprinosi unapređenju sudske prakse kada je u pitanju procesuiranje krivičnog dela trgovine ljudima jer se njome prvi put povezuje trgovina ljudima i prostitucija, što će biti dodatna obaveza domaćim sudovima da kod procesuiranja seksualnog iskorišćavanja žena u svrhu prostitucije obrate veću pažnju na makroe i organizatore podvođenja.

Vest preuzeta sa sajta Vox Feminae. 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top