Facebook Pixel Code

Presuda Apelacionog suda u Nišu

Apelacioni sud u Nišu preinacio je presudu Višeg suda u Vranju donetu 23.04.2013. godine i okrivljene N.J. i J.M. osudio na strožije zatvorske kazne za krivicno delo silovanje iz clana 178 Krivicnog zakonika Srbije, istovremeno odbivši žalbu Višeg javnog tužilaštva u Vranju da prvooptuženog oglasi krivim zbog krivicnog dela trgovine ljudima.

Viši javni tužilac u Vranju je u svojoj žalbi, koju je podržalo i Apelaciono javno tužilaštvo iz Niša, predložio Sudu da optužene osudi na kazne zatvora u dužem trajanju za krivicno delo silovanje, kao i da optuženog N.J. oglasi krivim zbog krivicnog dela trgovina ljudima u pokušaju. Sud, je medutim, ocenio da je žalba tužioca delimicno osnovana. Tako ce N.J. kaznu izdržavati 7 umesto 4 godine, a J.M. ce u zatvoru provesti 6 umesto 3 godine.

Iako je sud odbacio deo optužnice koji se odnosi na krivicno delo trgovine ljudima, ASTRA pozdravlja odluku Apelacionog suda u Nišu da izrekne strožije kazne silovateljima buduci da se njihova žrtva, koja je bila maloletna kada je nad njom izvršeno ovo krivicno delo, suocila sa dugorocnom traumom, posledicama po psihicko i fizicko zdravlje i strahom za sopstveni život i bezbednost.

Budici da je oštecenu prepoznala kao žrtvu trgovine ljudima, ASTRA joj od 2005. godine obezbeduje pravnu, psihološku i medicinsku pomoc, kao i druge vidove podrške u procesu oporavka i društvene reintegracije.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top