Facebook Pixel Code

Preporuke UN-a u vezi sa postupanjem država u doba Covid-19

U kontekstu tekućih dešavanja, eksperti i ekspertkinje Ujedinjenig nacija dali su niz preporuka − specijalnih procedura − u vezi sa postupanjem država u doba Covid-19. Ove preporuke tiču se slobode medija i slobodnog protoka informacija, prava na pristup čistoj vodi, borbe protiv ksenofobije i rasizma i globalne recesije koja nam predstoji, a tokom koje treba očuvati ljudska prava i slobode.

U produžetku vam postavljamo linkove prevoda ovih dokumenata:

1. Vlade moraju da promovišu i štite pristup informacijama tokom pandemije, kao i njihov slobodan protok

2. COVID-19 se ne može zaustaviti ukoliko se ranjivim grupama ne omogući bezbedan pristup čistoj vodi

3. Države treba da preduzmu korake protiv ispoljavanja ksenofobije u vezi sa pandemijom COVID-19

4. Kada je reč o borbi protiv COVID-19 i globalne recesije koja sledi, prioritet je hitno pronaći odgovor zasnovan na ljudskim pravima

5. UN Komitet za prava deteta – teški fizički, emocionalni i psihički efekti pandemije KOVID-19 na decu 

6. UN saopštenje – Vanredna situacija zbog koronavirusa: izazovi za pravosudni sistem

7. UN predlog – Hitni koraci da KOVID-19 ne parališe pravosudne sisteme

8. UN saopštenje – Represalije nad medijima, javnost ima pravo da zna o KOVID-19

9. UN saopštenje – „Siromašni širom sveta su iznevereni”

10. UN saopštenje – Mere protiv KOVID-19 moraju da uvaže specifične potrebe žena

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top