Facebook Pixel Code

PRELIMINARNI REZULTATI Javnog poziva za dostavljanje predloga projekata

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima objavljuje PRELIMINARNE REZULTATE javnog poziva za dostavljanje predloga projekata (KONKURSA) za Lokalne organizacije civilnog društva na temu Prevencije i borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji u okviru projekta Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima, Ref. no. 2019/412-892.

Na javni poziv se prijavilo ukupno (16) organizacija civilnog društva. Nakon utvrđenog roka (31.10.2020.), stigla je jedna prijava i nije uzeta u obzir na razmatranje.

Svih 16 prijava koje su ušle u proces evaluacije, odgovorile su na temu, ciljeve i očekivane rezultate konkursa sa relevantnim predlozima, u odgovarajućem trajanju i zadatom finansijskom okviru. Evaluaciona komisija vodila se kriterijumima istaknutim u pozivu, kao i o opštem cilju projekta, geografskoj rasprostanjenosti predloga, obuhvatu i dostupnosti resursa.

Tročlana komisija ASTRE evaluirala je pristigle prijave i na osnovu ranije objavljenih kriterijuma javnog poziva sačinila sledeću preliminarnu rang listu odobrenih projekata (klik na link).

Scroll to Top