Facebook Pixel Code

Preliminarna rang lista odobrenih projekata ::: BAN III

Na javni poziv se u datom roku (02. septembar, 2019) prijavilo ukupno devet (9) organizacija civilnog društva.
Nakon administrativne provere, tri (3) prijave su morale biti odbačene zbog neispunjavanja uslova o finansijskim kapacitetima (odeljak 4. Uslovi učešća javnog poziva, druga tačka: kojoj iznos dodeljenih sredstva neće prelaziti više od 40% godišnjeg prometa za 2018).

Tročlana komisija ASTRE evaluirala je preostalih šest (6) prijava i na osnovu kriterijuma iz javnog poziva sačinila sledeću PRELIMINARNU RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKATA (klik za download).

Organizacije čiji su projekti preliminarno odabrani biće pojedinačno kontaktirane od strane ASTRE radi dopune i eventualnih korekcija, a po završetku uspešne dopune/korekcije, biće objavljena Konačna lista odobrenih projekata.
Projekti organizacija koje se ne nalaze na preliminarnoj listi, nisu zadovoljili uslov od minimalnih 50 poena po kriterijumima za evaluaciju.

Svaka organizacija može po upitu dobiti detaljnu evaluacionu listu za predati projekat.

Po sačinjavanju Konačne rang liste odobrenih projekata, u drugoj polovini septembra 2019. biće sklopljeni Ugovori sa organizacijama čiji su projekti odabrani.

U Beogradu,
9. septembra 2019.
ASTRA Tim

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top