Facebook Pixel Code

Predstavnica ASTRE će učestvovati na događaju u sklopu konferencije OEBS-a u Varšavi

Predstavnica ASTRE je učestvovala na događaju u sklopu godišnje konferencije zemalja OEBS-a pod nazivom „Pravna zaštita žrtava trgovine ljudima”. Konferencija koja se održava u Varšavi, u periodu od 21. septembra do 2. oktobra, pod nazivom “The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM)” se organizuje svake godine kao platforma na koju prisustvuju predstavnici 57 zemalja članica OEBS-a, partneri, ostale strukture OEBS-a, organizacije civilnog sektora, međunarodne organizacije i ostali relevantni akteri. Predstavnica ASTRE je govorila na događaju 28. septembra u organizaciji NHC (Netherlands Helsinki Committee) iz Holandije, na temu pravne zaštite žrtava trgovine ljudima i dosadašnjeg iskustva u ovom polju rada. Govornice na temu trgovine ljudima su, pored predstavnice ASTRE, bile i Marjan Wijers, ekspertkinja na temu trgovine ljudima iz Holandije i Natasha Dobreva, advokatica koja pruža pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima iz Bugarske. One su predstavile rezultate nacionalnih istraživanja i analize pozicije žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima; informisale prisutne o budućim koracima u polju edukacije i javnog zagovaranja.

Scroll to Top