Facebook Pixel Code

Predstavljena „Studija o usklađenosti prava RS sa pravnim tekovinama EU u oblasti borbe protiv trgovine ljudima“

U četvrtak, 5. septembra, na VIII sastanku Posebne radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije protiv trgovine ljudima, predstavljena je najnovija publikacija NVO ASTRA „Studija o usklađenosti prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima“.

Ova studija nastala je sa ciljem utvrđivanja usklađenosti relevantnog zakonodavstva RS sa pravnim tekovinama EU u oblasti sprečavanja trgovine ljudima. Obaveza usklađivanja relevantnog nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU oslanja se na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Srbije EU, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, a koji je za za Srbiju, pored usklađivanja, predvideo i obavezu razvijanja projekata od opšteg interesa, posebno onih koji se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala, uključujući i trgovinu ljudima.

Glavne nalaze i preporuke Studije o usklađenosti prisutnima na ovom događaju predstavila je njena autorka Violeta Beširević. Ovom predstavljanju prisustvovali su članovi/ce radne grupe, predstavnici vladinih i nevladinih aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima, kao i predstavnici/ce vlade, ministarstava i međunarodnih organizacija i institucija.

Na samom sastanku predstavljanje Studije je već izrodilo jednu inicijativu. Dr Jasmina Kiurski, zamenica Republičkog javnog tužioca, predložila je pokretanje zajedničke inicijative koja bi preporuke ove Studije pretočila u konkretan predlog izmena krivičnog zakonodavstva Ministarstvu pravde.

Nadamo se da će detaljnije upoznavanje javnosti i relevantnih aktera na polju borbe protiv trafikinga sa ovom Studijom ispirisati i pokrenuti na još neke inicijative.

PDF Serbian – Studija o usklađenosti prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

PDF English – Study on compatibility of the law of the Republic of Serbia with EU acquis communautaire in the area of combating trafficking in human beings

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top