Facebook Pixel Code

Predstavljen „Vodič za prakse koje obećavaju u dugoročnoj zaštiti žrtava trgovine ljudima“

U okviru projekta „REST: Boravišna dozvola kao način unapređenja zaštite žrtava trgovine ljudima“, ASTRA je organizovala diskusioni forum o obećavajućim praksama u dugoročnoj zaštiti žrtava trgovine ljudima. Glavna tema skupa bio je Vodič za prakse koje obećavaju u dugoročnoj zaštiti žrtava trgovine ljudima. Vodič je izrađen na temelju iskustva i praksi vodećih organizacija civilnog društva u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, koje pružaju podršku žrtvama trgovine ljudima u procesima koji se tiču njihove bezbednosti, stabilnosti i socijalne inkluzije: LEFÖ-IBF iz Austrije, Comité Contre l´esclavage Moderne (CCEM) iz Francuske, Proyecto Esperanza iz Španije, CoMensha iz Holandije, Međunarodni centar „La Strada”iz Moldavije i Astra – Akcija protiv trgovine ljudima iz Srbije; a koje su ujedno i partnerske organizacije angažovane na realizaciji REST projekta.

Sa glavnim nalazima Vodiča i projektom u okviru koga je on nastao prisutne je upoznala Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike NVO ASTRA. Ona je govorila o nalazima i smernicama predstavljenim u Vodiču, koji ukazuju na neophodnost povezivanja borbe protiv trgovine ljudima sa procesima dodele boravišnih dozvola za žrtve ili osobe u riziku iz migrantske populacije, postupcima azila i primenama odredaba međunarodnih okvira zaštite. Vodič u uvodnom delu predstavlja model idealne šeme „bezuslovne pomoći žrtvama trgovine ljudima“ u smislu omogućavanja dobijanja boravišne dozvole i pristupa tržištu rada, bez obzira na njihov status i započinjanje krivičnog postupka. U nastavku, u Voduču su predstavljene dobre prakse iz šest zemalja učesnica projekta i istraživanja, koje vode ka ostvarenju ovog modela.

Pristup žrtava trgovine ljudima dugoročnom ili stalnom boravištu od ključnog je značaja za njihovu bezbednost, stabilnost i buduće perspektive. Regulisanje njihovog boravišnog statusa predstavlja neodvojivi deo prava žrtava na pristup pravdi, i trebalo bi da bude garantovano u praksi – istaknuto je u Vodiču.

Miroslava Jelačić, menadžerka programa Grupe 484 i saradnica na ovom istraživanju, govorila je o primerima dobre prakse iz Vodiča i o iskustvima iz Srbije u vezi sa ovim pitanjem. Ona je istakla da je ostvarenje privremenog ili stalnog boravka za žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima često usporeno ili onemogućeno slabim kapacitetima nadležnih organa, ali da onda treba pristupiti drugim, pa makar i privremenim rešenjima. Na primer, kao jedna od nelogičnosti koje usporavaju čitav proces, istaknuta je praksa da su Srbiji samo Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima ima mogućnost da inicira dodelu boravišnih dozvola potencijalnim stranim žrtvama trgovine ljudima. Imajući u vidu kapacitete i opterećnost Centra, ovakva praksa može da dovede do usporavanja ili neprimenjivanja prava žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Osim toga, neophodno je dopuniti pravilnik za odobravanje privremenog boravka tako da on obuhvati sve potencijalne žrtve i detaljnije definiše prava primalaca azila – istakla je Jelačić.

Drugi deo skupa bio je posvećen diskusiji i razmeni iskustava prisutnih predstavnica organizacija. Jedan od glavnih zaključaka foruma je da je Vodič došao u pravom trenutku, imajući u vidu program Vlade i najavljene izmene u relevantnom zakonodavno okviru, i da je neophodno delovati na vreme u pravcu zakonskih i strukturnih izmena koje bi žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima omogućile brže i lakše rešavanje boravišnog statusa.

Vodič za prakse koje obećavaju u dugoročnoj zaštiti žrtava trgovine ljudima je dvojezično izdanje, objavljeno u elektronskoj formi, i može se preuzeti sa ovih linkova:

Scroll to Top