Facebook Pixel Code

Predstavljen Izveštaj o trgovini ljudima za 2022. Stejt Departmenta: SRBIJA NAZADOVALA

Juče (19. jula) u popodnevnim časovima na ceremoniji u Stejt Departmentu zvanično je predstavljen novi Izveštaj o trgovini ljudima (TIP Report) 2022, koji ocenjuje napore vlada širom sveta u borbi protiv trgovine ljudima tokom prethodne godine i ističe strategije za rešavanje ovog zločina i zaštitu žrtava. Izveštaj o trgovini ljudima je glavno diplomatsko i dijagnostičko sredstvo američke vlade za usmeravanje odnosa sa stranim vladama o trgovini ljudima. Ovogodišnji izveštaj uključuje narative za 188 zemalja i teritorija, uključujući i Srbiju.

Ovaj značaan dokument je predstavio državni sekretar Entoni DŽ. Blinken, koji je u uvodnoj reči podsetio da je trgovina ljudima i dalje globalni problem ogromnih razmera, koji obuhvata preko 25 miliona žrtava širom sveta. Ovom prilikom istakao je i trenutne trendove koji doprinose njegovom produbljivanju, a to su rat u Ukrajini i njime izazvane migracije, klimatske promene i katastrofe koje takođe doprinose migracijama i sve veći broj dece žrtava.

Tokom ceremonije, sekretar Blinken je proglasio i heroje TIP izveštaja za 2022. godinu, pojedince iz celog sveta čije je neumorno zalaganje trajno uticalo na borbu protiv trgovine ljudima.

SRBIJA I DALJE U GRUPI 2, ALI NA WATCH LISTI

Deo izveštaja koji se bavi stanjem u Srbiji na polju borbe protiv trgovine ljudima ocenjuje da Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da to učini.

Izveštaj pohvaljuje porast broja pokrenutih istraga protiv više osumnjičenih i reviziju indikatora za identifikaciju žrtava trgovine među školskom decom, kao i činjenicu da je Vlada povećala resurse Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koji je sklopio sporazume sa kompanijama za obezbeđivanje hrane, proizvoda za higijenu i drugih donacija za žrtve. Pored toga, Vlada je razvila koordinaciono telo za podršku žrtvama tokom krivičnog postupka, formirala četiri posebne radne grupe za različita pitanja borbe protiv trgovine ljudima i imenovala Ombudsmana za nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima.

Međutim, kako se navodi u uvodnom delu izveštaja za Srbiju, Vlada nije pokazala sve veće zalaganje u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom, čak ni s obzirom na uticaj pandemije COVID-19 na njen kapacitet za borbu protiv trgovine ljudima. Vlada nije učinila proaktivne napore da identifikuje žrtve, a implementacija standardnih operativnih procedura (SOP) za identifikaciju je ostala neadekvatna. Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima je i dalje u 2021. nedostajalo osoblje, veštine i resursi neophodni za doslednu procenu žrtava i koordinaciju zbrinjavanja; sklonište koje vodi Centar ostalo je zatvoreno zbog nemogućnosti da dobije dozvolu. Savet za borbu protiv trgovine ljudima nije se sastajao tokom 2021, a Vlada nije usvojila Nacionalni akcioni plan (NAP) za 2021-2022. Izveštaj apostorfira da je saučesništvo u zločinima trgovine ljudima i dalje je zabrinjavajuće, odnosno da Vlada nije u potpunosti zaštitila žrtve, niti u potpunosti istražila verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prinudnom radu u fabrici u vlasništvu Narodne Republike Kine (NRK). Naravno, radi se o fabrici Linglong iz Zrenjanina. Zbog toga je Srbija spuštena na listu za nadzor u krugu 2.

Izveštaj zatim detaljnije obrađuje oblasti: KRIVIČNO GONJENJE, ZAŠTITA ŽRTAVA, PREVENCIJA, PROFIL ŽRTAVA.

Glavne preporuke
 • Uložiti dodatne napore u istraživanje, krivično gonnjenje i osuđivanje trgovaca ljudima, uključujući i zvaničnike saučesnike, uz izricanje adekvatnih kazni.
 • U potpunosti istražiti navode o prinudnom radu u fabrici guma u ​​vlasništvu NRK u Zrenjaninu i pružiti pomoć i zaštitu vijetnamskim radnicima.
 • Povećati napore da se proaktivno identifikuju žrtve, uključujući migrante bez dokumenata, seksualno eksploatisane osobe, izbeglice i tražioce azila, i decu bez pratnje koja prosjače na ulici.
 • Izdvojiti dovoljno sredstava kako bi se omogućilo Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima da zvanično identifikuje žrtve, sprovede napore u zaštiti žrtava i ponovo otvori sklonište za žrtve trgovine ljudima.
 • Dodeliti adekvatna finansijska sredstva nevladinim organizacijama koje pružaju usluge podrške žrtvama.
 • Sprovesti pristup merama pravde i pristupe usmerene na žrtvu, kao što su zaštita poverljivosti žrtve, obezbeđivanje pravnog zastupanja i sprečavanje ponovne traumatizacije i zastrašivanja.
 • Obučiti istražitelje, tužioce i sudije o pristupima usredsređenim na žrtve i uspostaviti mehanizme za upućivanje predmeta obučenim tužiocima i sudijama.
 • U potpunosti primeniti pisane smernice kako bi se sprečilo kažnjavanje žrtava trgovine ljudima za zločine počinjene dok su bile u lancu trgovine ljudima i koji su direktna posledica trgovine ljudima.
 • Uspostaviti transparentne standarde i procedure za NVO da dobiju licence za pružanje usluga podrške.
 • Ažurirati nacionalni mehanizam upućivanja formalizacijom saradnje sa nevladinim organizacijama i delegiranjem konkretnih uloga i odgovornosti vladinim agencijama.
 • Poboljšati obuku za vladino osoblje o pomoći žrtvama i upućivanju, i osigurati stranim žrtvama pristup pomoći.
 • Obezbediti inspektorima rada resurse i obuku neophodne za regulisanje agencija za zapošljavanje i istragu slučajeva lažnog zapošljavanja.
 • Integrisati romske grupe u politike i programe u vezi sa zaštitom žrtava.
 • Dosledno okupljati koordinaciona tela i usvojiti NAP 2021-2022.
 • Standardizovati prikupljanje podataka i kreirati bazu podataka o izrečenim kaznama i merama zaštite žrtava.

*** Pun izveštaj na engleskom jeziku možete naći ovde https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/.

Pun PREVOD dela koji se odnosi na Srbiju, možete naći OVDE!

Scroll to Top