Facebook Pixel Code

Predstavljen Izveštaj o trgovini ljudima Stejt Departmenta za 2023: SRBIJA I DALJE NA WATCH LISTI

Krajem prošle nedelje na ceremoniji u Stejt Departmentu zvanično je predstavljen novi Izveštaj o trgovini ljudima (TIP Report) 2023, koji ocenjuje napore vlada širom sveta u borbi protiv trgovine ljudima tokom prethodne godine i ističe strategije za rešavanje ovog zločina i zaštitu žrtava. Izveštaj o trgovini ljudima je glavno diplomatsko i dijagnostičko sredstvo američke vlade za usmeravanje odnosa sa stranim vladama o trgovini ljudima. Ovogodišnji izveštaj uključuje narative za 188 zemalja i teritorija, uključujući i Srbiju.

Ovaj značajan dokument je predstavio državni sekretar Entoni DŽ. Blinken, koji je u uvodnoj reči naveo sledeće: „Stranice koje slede su trenutni poziv na akciju. Suočavanje sa globalnim problemom kao što je trgovina ljudima zahteva globalnu koaliciju, koja obuhvata vlade, biznis sektor i civilno društvo. Deleći resurse i informacije, možemo bolje informisati zainteresovane strane da prate trendove trgovine ljudima i reaguju na njih. … A koristeći tehnologiju, možemo bolje da se pozabavimo vezama tokova finansija i trgovine ljudima i otkrijemo onlajn eksploataciju.”

SRBIJA I DALJE NA WATCH LISTI GRUPE 2

Deo izveštaja koji se bavi stanjem u Srbiji na polju borbe protiv trgovine ljudima ocenjuje da Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da to učini.

Ti napori su podrazumevali identifikovanje više žrtava i formiranje komisije sa psihologom, pedagogom i socijalnim radnikom u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima (Centar), koja će vršiti zvanične procene žrtava u roku od 24 sata od upućivanja. Viši sud u Šapcu oduzeo je kuću sagrađenu od zarade od prinudnog prosjačenja i kao vid restitucije preneo vlasništvo nad kućom na žrtvu. Međutim, Vlada sveobuhvatno nije povećala napore u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom, izuzimajući čak i uticaj pandemije COVID-19 na kapacitet za borbu protiv trgovine ljudima, ako takav uticaj postoji. Država je istraživala i krivično gonila manji broj optuženih i osudila manji broj trgovaca ljudima. Smanjena su izdvajanja za Centar uprkos hroničnom nedostatku osoblja, ekpertize i resursa neophodnih za doslednu procenu žrtava, koordinaciju smeštaja i upravljanje prihvatilištem koje vodi Centar. Standardne operativne procedure (SOP) za identifikaciju žrtava ostale su nejasne u vezi sa ulogama i odgovornostima, a implementacija je bila „preporučena“, a ne obavezujuća. Centar nije dozvoljavao potencijalnim žrtvama koje nisu dobile zvaničan status žrtve da se žale na odluku, što im je ograničilo pristup podršci, a vlasti su žrtve kažnjavale zatvorom, uslovnom kaznom i novčanim kaznama samo za nezakonite radnje počinjene kao direktna posledica trgovine ljudima. Savet za borbu protiv trgovine ljudima nije se sastao tri godine, Vlada još uvek nije usvojila NAP za 2021−2022. godinu, a mesto nacionalnog koordinatora ostalo je upražnjeno. Saučesništvo zvaničnika u zločinima trgovine ljudima i dalje je veoma zabrinjavajuće, a vlasti su pokazale toleranciju prema zločinima trgovine ljudima i nereagovanje u nekoliko slučajeva. Država i dalje ne štiti u potpunosti žrtve, niti  u potpunosti istražuje verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prinudnom radu u fabrici u vlasništvu Narodne Republike Kine (NRK). Zbog toga je Srbija ostala u Grupi 2 na Listi za praćenje drugu godinu zaredom.

PREPORUKE NA OSNOVU PRIORITETA:

 • Intenzivno istražiti, krivično goniti i osuditi trgovce ljudima, uključujući saučesnike među zvaničnicima, i izreći adekvatne kazne.
 • U potpunosti istražiti navode o prinudnom radu u fabrici guma u ​​vlasništvu NRK u Zrenjaninu, i pružiti pomoć i zaštitu radnicima.
 • Izdvojiti dovoljno sredstava da se Centru omogući zvanična identifikacija žrtava, sprovođenje napora u zaštiti žrtava i upravljanje prihvatilištem za žrtve trgovine ljudima.
 • Dodatno pojačati napore da se na proaktivan način identifikuju žrtve, uključujući migrante, osobe koje se bave komercijalnim seksom, izbeglice i tražioce azila i decu bez pratnje koja prose na ulici.
 • Izdvojiti adekvatna finansijska sredstva za NVO koje pružaju usluge podrške žrtvama.
 • Primeniti mere pristupa pravdi i pristupa usmerenog na žrtve, kao što su zaštita poverljivosti žrtve, obezbeđivanje pravnog zastupanja i sprečavanje ponovne traumatizacije i zastrašivanja.
 • Obučiti istražitelje, tužioce i sudije o pristupima usmerenim na žrtvu i uspostaviti mehanizme za upućivanje tih slučajeva obučenim tužiocima i sudijama.
 • Zaustaviti neodgovarajuće kažnjavanje žrtava samo za nezakonite radnje počinjene kao direktna posledica trgovine ljudima.
 • Ažurirati nacionalni mehanizam za upućivanje formalizovanjem saradnje sa nevladinim organizacijama i delegiranjem konkretnih uloga i odgovornosti državnim agencijama.
 • Uspostaviti transparentne standarde i procedure za NVO za dobijanje dozvole za pružanje usluga podrške.
 • Poboljšati obuku za državne službenike o pomoći žrtvama i upućivanju žrtava, te osigurati stranim žrtvama pristup pomoći.
 • Obezbediti inspektorima rada sredstva i obuku neophodnu za regulisanje agencija za zapošljavanje i istragu slučajeva lažnog zapošljavanja.
 • Integrisati romske grupe u politike i programe u vezi sa zaštitom žrtava.
 • Sazvati koordinaciona tela i usvojiti strategiju za borbu protiv trgovine ljudima i NAP.
 • Standardizovati prikupljanje podataka i kreirati bazu statističkih podataka o kaznama i merama zaštite žrtava.

*** Pun izveštaj na engleskom jeziku možete naći ovde https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/06/2023-TIP-Report.pdf

PREVOD dela izveštaja koji se odnosi na Srbiju, možete naći OVDE!

Scroll to Top