Facebook Pixel Code

Predstavljanje četvrtog Izveštaja o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 koalicije PrEUgovor

Koalicija „prEUgovor“ je 4. juna organizovala pres konferenciju na kojoj je predstavila Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Četvrti po redu izveštaj koalicije obuhvata period od oktobra 2014. do aprila 2015. u kome su organizacije članice iznele činjenice o stanju oblasti u kojima deluju. Na konferenciji su govorili predstavnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović, predstavnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović, predstavnica ASTRE Ivana Radović, predstavnica organizaacije Grupa 484 Miroslava Jelačić.

Izveštaj možete pročitati ovde.

Na konferenciji su predstavljene promene, napredak, ali i nazadovanje u određenim oblastima koje organizacije članice prate u sklopu pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Predstavnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović je istakao da u periodu koji izveštaj analizira nije bilo većeg napretka u oblasti ljudskih prava, što ilustruje odnos vlasti prema nezavisnim institucijama, pre svega prema Zaštitniku građana, kao i prema primeni zakona. Iz organizacije BCBP kažu da sve dok primena zakona zavisi od političke volje, ne može se govoriti o vladavini prava u našoj zemlji. Takođe, na konferenciji je rečeno da vlast nema dovoljno volje za unapređenje vladavine prava, pogotovo kada govorimo o Zakonu o policiji koji nije onemogućio njenu politizaciju, koji ministru i dalje dopušta velika diskreciona ovlašćena.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović je izrazila zabrinutost zbog stanja u oblasti rodne ravnopravnosti i diskriminacije, pogotovo kada je reč o nasilju prema ženama. Takođe, organizacija Autonomni ženski centar je izrazila nezadovoljstvo načinom i procedurama izbora nove Poverenice za rodnu ravnopravnost, ali i strukturom članova Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

U polju trgovine ljudima, pogotovo kada je reč o pravima žrtava u sudskom postupku, nije bilo većeg napretka. Predstavnica ASTRE Ivana Radović je navela podatke dobijene iz analize presuda za krivično delo trgovine ljudima, na osnovu kojih se vidi da je tretman žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku i dalje jako loš. Od 2000. godine identifikovano je oko 860 žrtava trgovine ljudima, a samo je jedna od njih dobila status zaštićenog svedoka, a jedna kompenzaciju, dok je prosečna kazna koja se dosuđuje za delo trgovine ljudima 3,9 godina. Zakonski okviri prava žrtava krivičnih dela sa elementima nasilja postoje i definisani su, problem je što se ne primenjuju u praksi naših sudova.

Na planu migracija Srbija nema zaokružen okvir i nije iskoristila vreme da se pripremi za migracije, rekla je predstavnica Grupe 484 Miroslava Jelačić i dodala da Srbija nema definisane procedure za iregularne migrante i da se suočava sa teškoćama u sprovođenju sporazuma o readmisiji koje ima sa EU i zemljama u okruženju.

 

 

Napredak u oblastima obuhvaćenim preEUgovor izveštajem može se najbolje okarakterisati kao ograničen i nejednak. Kad je reč o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, ostvaren je izvestan napredak budući da su postignuti dogovori o integrisanju sudstva i jedinica civilne zaštite na severu Kosova. Civilna i demokratska kontrola oružanih snaga nazadovala je budući da su nezavisne državne institucije imale teškoća u vršenju nadzora nad sektorom bezbednosti. Pristup pravdi bio je ozbiljno ograničen zbog četvoromesečnog štrajka Advokatske komore Srbije. Kad je reč o borbi protiv korupcije, došlo je do pozitivnih pomaka, premda se dosta zaostaje u odnosu na dinamiku predviđenu strateškim planovima i programima Vlade Srbije. Nije bilo napretka u oblasti prava žena, rodne ravnopravnosti, prava dece ili procesnih prava oštećenih lica. Novi nacrt Zakona o policiji uvodi određene pozitivne promene, pre svega u vezi s profesionalnim upravljanjem ljudskim resursima, ali ne rešava goruće pitanje – politizaciju policije. Nije ostvaren znatniji napredak u oblastima migracije i azila. U vezi s borbom protiv trgovine ljudima, nije bilo nikakvog napretka, a već skoro tri godine Srbija nije usvojila strategiju i akcioni plan u ovoj oblasti.

 U vezi s pomenutim oblastima, koalicija PreEUgovor je predložila usvajanje sledećih dodatnih opštih preporuka radi efikasnijeg sprovođenja neophodnih reformi:

  1. Neophodno je da organizacije civilnog društva budu uključene u praćenje sprovođenja akcionih planova za poglavlja 23 i 24.
  2. Od ključne je važnosti što hitnije uspostavljanje delotvornih mehanizama zaštite prava žrtava krivičnih dela.
  3.  Neophodno je da Vlada Srbije uloži znatan napor kako bi obezbedila poštovanje načela vladavine prava.

 

Koalicija „prEUgovor” formirana je sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija „prEUgovora” je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije. Koaliciju čine: Akcija protiv trgovine ljudima – Astra, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top