Facebook Pixel Code

PREDAVANJE: TRGOVINA DECOM – Međunarodni pravni okvir i praksa prevencije i suzbijanja

U sklopu redovne saradnje sa Pravnim fakultetom Beograd, direktorka ASTRE, Marija Anđelković, održala je 17. novembra još jedno predavanje, ovog puta namenjeno polaznicima/ama master studija na Katedri za građansko pravo. Studentima su predočeni trendovi trgovine ljudima i decom u Srbiji i van nje, preventivne aktivnosti koje se sprovode, kao i položaj i prava žrtava i dece-žrtava trgovine ljudima u pravosudnom sistemu kod nas i na međunarodnom nivou. Poseban akcenat bio je na međunarodnom pravnom okviru koji uređuje ovu oblast i reguliše prava žrtava i dece-žrtava trgovine ljudima.

Studenti/kinje su pokazali veliko interesovanje za ovu temu.

Scroll to Top