Facebook Pixel Code

Predavanje o trgovini ljudima za polaznike/ce Pravne klinike u Beogradu

Direktorka ASTRE, Marija Anđelković, održala je juče (9. maja) predavanje o problemu trgovine ljudima na Pravnoj klinici za suzbijanje trgovine ljudima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje su slušali polaznici/e desete generacije studenata ove jedinstvene pravne klinike na temu suzbijanja trgovine ljudima u Republici Srbiji. Studentima su predočeni trendovi u trgovini ljudima u Srbiji, preventivne aktivnosti koje se sprovode, položaj i prava žrtava trgovine ljudima, a bilo je reči i o ulozi civilnog društva u rešavanju ovog problema. Sve je to izloženo kroz konkretne primere i praksu organizacije ASTRA. Poseban fokus bio je na pristupu pravdi za žrtve trgovine ljudima.

 

Scroll to Top