Facebook Pixel Code

POZIV ZA OBUKU NAMENJENU STUDENTIMA PRAVA: Praćenje položaja dece žrtava u krivičnom postupku

Organizacija civilnog društva ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, u saradnji sa Međunarodnim komitetom spasa (IRC) i Centrom za prava deteta (CPD) uz podršku Evropske unije kroz Program „Prava, jednakost i državljanstvo“ (REC) sprovodi dvogodišnji projekat „Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“(CRIS).

Osnovni cilj projekta je unapređenje položaja dece koja dolaze u kontakt sa zakonom, kroz sistemsko ostvarivanje prava deteta i pružanje podrške u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja. Tokom projekta će se raditi na uključivanju relevantnih aktera i identifikaciji ključnih oblasti za unapređivanje sistema maloletničkog pravosuđa, jačanju kapaciteta profesionalaca za pružanje podrške deci koja učestvuju u sudskim postupcima, ali i informisanju i podizanju svesti dece o njihovim pravima u kontaktu sa zakonom.

Jedna od aktivnosti na projektu je i obuka studenata pravnih fakulteta na temu položaja dece žrtava u krivičnom postupku kako bi se budući pravni stručnjaci/kinje bolje upoznali sa primenom osnovnih standarda pravde prilagođene deci u praksi.

Obuka je namenjena studentima pravnih fakulteta koji su položili krivično procesno pravo, kao i svršenim studentima. Metodologija rada na seminarima će biti interaktivna i usmerena na praksu, a predavači i treneri su eminentni stručnjaci/kinje iz ove oblasti u Srbiji.  

Krajnji rok za prijave je ponedeljak, 22. mart 2021. godine, ali bismo ohrabrili studente da se prijave što ranije imajući u vidu da je broj mesta ograničen. Zainteresovani studenti se mogu prijaviti slanjem svog CV-ja na email adresu: astra@astra.rs .

Povodom trenutne situacije izazvane pandemijom Covid-19, te zabrane okupljanja više od petoro ljudi u zatvorenom prostoru, obuka će se održati onlajn, putem Zoom platforme. Svi prijavljeni učesnici će naknadno dobiti link za uključivanje.

Datum i vreme održavanja obuke: 25. i 26. mart 2021. godine (u trajanju od 4 sata, tačno vreme će biti naknadno saopšteno).

Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 9h do 17h (kontakt osoba: Srna Ignjatović) putem broja telefona 011/785-0000 ili putem e-mail adresa: astra@astra.rs .

Srdačan pozdrav,

ASTRA Tim

Beograd, mart 2021. godine

 

Scroll to Top