Facebook Pixel Code

PORAST BROJA NESTALE DECE ZBOG RATA U UKRAJINI

Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana nestale dece, 25. maj 2022.

Međunarodni dan nestale dece obeležava se 25. maja. Ovom prilikom, Missing Children Europe, čija je članica i NVO ASTRA, skreće pažnju na uticaj ruske invazije na Ukrajinu, koja je hiljade dece dovela u opasnost od nasilja, trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i eksploatacije i nestanka.

Danas, 25. maja, Missing Children Europe objavljuje izveštaj o deci iz Ukrajine koja su prijavljena kao nestala tokom prvih 60 dana rata i poziva EU i države članice da pruže podršku i zaštitu svoj deci i porodicama u riziku od nestanka usled ratnih dešavanja i migracija.

Tokom prva dva meseca rata u Ukrajini, NGO Magnolia, koja vodi 116000 liniju za prijavljivanje nestanaka dece u Ukrajini, zabeležila je ogroman broj prijavljenih slučajeva nestanaka dece. Usled ratnih aktivnosti prijavljeno je više od 2100 slučajeva nestale dece u Ukrajini (poređenja radi 182 slučaja prijavljena su na istu telefonsku liniju 2020. godine). Među njima je 15 prekograničnih slučajeva nestanaka dece na putu ka EU, koja su uključivala 18 dece. Treba imati u vidu da deo od ovih 2100 slučajeva spada u slučajeve privremenog gubitka kontakta zbog oštećenja infrastrukture, ali i pored toga značajan broj slučajeva ostaje nerešen.

Kako izveštava kancelarija Ombudsmana Ukrajine, 232 dece ubijeno je, a 427 ranjeno od početka ruske invazije na Ukrajinu. Tačan broj dece koja su na neki način oštećena tokom ovih sukoba teško je utvrditi.

Uprkos teškim uslovima života i rada izazvanih ratom, uključujući nedostatak pristupa kancelariji i telefonskoj liniji 116000, ukrajinska nevladina organizacija Magnolija nije prestala da podržava nestalu decu i porodice. Tokom prvih nedelja rata, operateri dežurnih telefona, i sami u skloništima, koristili su svoje mobilne telefone kako bi nastavili da primaju prijave i traže nestalu decu, kao i da pružaju emocionalnu podršku deci i porodicama.

Zahvaljujući prekograničnoj saradnji i podršci organizacije Missing Children Europe i njene mreže članica, među kojima je i ASTRA (koja vodi 116000 liniju u Srbiji), nekoliko ukrajinske dece koja su nestala tokom migracija u EU, pronađena su bezbedna i zdrava, i ponovo su povezana sa svojim porodicama.

Na današnji dan (25. maj), Missing Children Europe poziva vlade zemalja svojih članica, kao i vlade zemanja EU, da preuzmu odgovornost i obezbede zaštitu dečjih prava kako u Ukrajini tako i u ostalim zemljama, tako što će podržati 116000 linije u svojim zemljama i na taj način pomoći da se sva nestala deca bezbedno spoje sa svojim roditeljima ili staraocima.

Ovom prilikom podsećamo da ASTRA već deset godina vodi liniju 116000 u Srbiji. Iako licencirana od strane države, ova linija funkcioniše potpuno volonterski, kao deo ASTRE, tako što konsultantkinje tima za direktnu podršku žrtvama trgovine ljudima primaju i pozive vezane za slučajeve nestale dece, i to 24/7 svih dana u godini. Od marta 2012. godine do 31. decembra 2021. godine realizovano je 4.102 poziva, prijavljen je nestanak 129 dece (80 devojčica i 49 dečaka). Razlozi za nestanak bili su: bežanje od kuće/iz doma 56 (44%), nestanak deteta bez pratnje roditelja 23 (18%), roditeljska otmica 21 (16%), otmica od strane treće osobe 4 (3%), izgubljena 3 (2%), povređena ili na drugi način nestala deca 22 (17%).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, putem linije 116000 realizovano je 752 kontakta. Pozivi u vezi sa nestalom decom (671), odnosili su se na 11 dece: 9 devojčica i 2 dečaka. Od ovog broja, 8 dece su državljani Srbije, a 3 dece strani državljani. Osmoro dece je pronađeno, a za troje potraga je i dalje u toku.

Usluge Evropskog broja za nestalu decu u Srbiji besplatne su i 24/7 dostupne putem broja telefona 116000 i mejla 116000@astra.rs. Linija pruža podršku u slučaju kada je dete nestalo, prati slučaj, obezbeđuje neophodnu podršku, povezuje roditelje/staratelja sa nadležnim organima, sistemom socijalni zaštite i drugim organizacijama.

Što se tiče izbeglica iz Ukrajine koje su došle u Srbiju, za sada na teritoriji naše zemlje nije zabeležen nijedan slučaj nestanka deteta u ovom migrantskom talasu.

Čitajte izveštaje Missing Children Europe:

Scroll to Top