Facebook Pixel Code

Pokrećemo kampanju “SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima”

Trgovina ljudima je težak oblik kršenja ljudskih prava i jedan od najozbiljnijih društvenih izazova. Pandemija izazvana pojavom virusa kovid-19 pogoršala je položaj žrtava trgovine ljudima i istovremeno povećala ranjivost potencijalnih žrtava. Stanje pandemije i neke od izrečenih mera u borbi protiv globalne zdravstvene krize, učinile su identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima još težom, a trgovce ljudima, njihove aktivnosti i načine vrbovanja žrtava manje vidljivim. Zatvaranje u domove učinilo je žrtve porodičnog ili partnerskog nasilja još izloženijim, pa samim tim pojačalo njihovu potrebu da te domove napuste. S druge strane, oni bez doma, koji život provode na ulici, ostali su izloženi virusu, bez opreme i znanja kako da obolevanje spreče, i sa ograničenim pristupom zdravstvenoj zaštiti u slučaju da im je neophodno lečenje i oporavak. Podrška i pomoć koje im pripadaju, postale su izazov zbog preusmeravanja prioriteta Vlade tokom pandemije. Pored toga, dramatično povećanje stope nezaposlenosti i smanjenje dohotka, posebno za radnike sa niskim platama i u neformalnom sektoru, učinilo je da se značajan broj ljudi koji su već bili u ranjivom položaju nađu u još neizvesnijim okolnostima.

U periodu od januara 2020. do oktobra 2020. godine, ASTRA je zabeležila porast broja poziva upućenih SOS liniji preko 70%. Povećan je i broj terenskih akcija usmerenih ka direktnoj pomoći žrtvama za 44%. Za neke od žrtava, kao i za sve druge ljude koji se suočavaju sa merama restriktivnog kretanja, poziv SOS telefonu ponekad je predstavljao jedini kontakt sa „spoljnim svetom“. Javljali su se stari klijenti/kinje, ali i novi. ASTRA je u ovom periodu identifikovala 29 novih žrtava trgovine ljudima i ukazala im prvu pomoć i podršku. Osim toga, ASTRINU SOS liniju kontaktirale su i žrtve porodičnog/partnerskog nasilja, koje je od pojave pandemije sve izraženije. Njih smo upućivale saradnicama iz drugih organizacija, specijalizovanih za tu vrstu problema, i nadležnim organima sa kojima sarađujemo. U tom moru poziva bilo je i onih koji su samo bili zbunjeni mešovitim porukama i oprečnim informacijama koje su stizale iz Vlade i medija, pri čemu velika većina njih nije imala pristup ličnoj zaštitnoj opremi kao što su maske, rukavice ili dezinficijensi.

U nameri da ublažimo ranjivost (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i drugih rizičnih grupa u vreme pandemije virusa kovid-19, osposobimo ih za prvu zaštitu od virusa ali i od opasnosti od trgovine ljudima, ASTRA pokreće kampanju SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima.

Da bismo to postigli, planiramo da u narednom periodu sprovedemo intenzivnu kampanju podizanja svesti o kovidu 19 i produbljenom uticaju krize izazvane prisustvom virusa na žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima. U tu svrhu kreirali smo dva informativna bukleta – jedan je namenjen odraslima koji su u posebnom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, a drugi je adaptiran i prilagođen potrebama dece u riziku. Ovi bukleti zajedno sa ličnom zaštitnom opremom biće dostavljeni već postojećim klijentima/kinjama i njihovim porodicama, zatim  lokalnim organizacijama i mrežama koje pružaju pomoć ugroženim grupama u svojim zajednicama, domovima za decu i odrasle, organizacijama koje se bave decom bez doma ili roditeljskog staranja, centrima za socijalni rad i distribuirani svuda gde se pretpostavljene osobe i deca u riziku kreću. Posebno ćemo nastojati da dopremo do onih kojima masovni mediji i internet nisu dostupni. Ove aktivnosti pratiće dinamična kampanja na društvenim mrežama naše organizacije u narednom periodu. Sastavni deo kampanje biće tekstovi i vizuali nastali za potrebe kampanje i kreiranje bukleta.

Kampanja je deo istoimenog projekta SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima, koji se realizuje uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), koja deluje pod okriljem Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Elektronske verzije bukleta za decu i odrasle možete videti i skinuti sa sledećih linkova:

Buklet za odrasle:  ZAŠTITA OD TRGOVINE LJUDIMA U DOBA KORONE

Buklet za decu: TVOJE PRAVO na zaštitu od trgovine ljudima u vreme pandemije Covida-19

Pozivamo vas da pratite naše aktivnosti u narednom periodu i pomognete širenje ovih važnih informacija putem vaših mreža.

Solidarno,

ASTRA tim

Scroll to Top