Facebook Pixel Code

Podrška Kanadske ambasade za rad ASTRINOG Dnevnog centra

Uz pomoć i podršku fonda Kanadske ambasade ASTRA je tokom 2016. godine reafirmisala i ponovo obnovila Dnevni centar, koji je aktivan od 2007. godine. Dnevni centar je pre svega namenjen žrtvama trgovine ljudima koje nisu smeštene u skloništa i koje su zbog toga ostavljene izvan postojećih programa pomoći. U Dnevnom centru su u prethodnom periodu boravila deca iz domova za decu bez roditeljskog staranja koji su pod većim rizikom da postanu žrtve trgovine ljudima, kao i žrtve trgovine ljudima. Deca su imala priliku da učestvuju u različitim radionicama kao što su: Uradi sam, Art radionice, Emocionalni i partnerski odnosi – dobre i loše emocije, Novogodišnji kalendar želja, Upoznaj svoja prava, Bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža, Prevencija trgovine ljudima, itd. Radionice su imale za cilj da doprinesu jačanju kapaciteta dece pod rizikom i žrtava trgovine ljudima u različitim oblastima i njihovom osnaživanju nakon napuštanja institucionalnog smeštaja.

 

Scroll to Top