Facebook Pixel Code

Početak kampanje za promociju CEDAW preporuka #NeVremeZaZene

ASTRA, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, u saradnji sa BeFem-om, započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Cilj kampanje je ukazivanje na neodgovarajući odnos države prema ženama uopšte, ali i prema preporukama CEDAW Komiteta koje se odnose na obaveze države da spreči svaki vid diskriminacije žena i osigura im uživanje prava. Tim povodom u okviru kampanje “NeVreme za žene u Srbiji” pripremljeno je više informativnih videa i grafika sa podacima koji ilustruju odnos države i društva prema ovoj temi, tj. koji govore o stereotipima o ženama, nasilju protiv žena, trgovini ženama, obrazovanju, zdravlju žena i nacionalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost… Kakvo je vreme za život žene u Srbiji pratite narednih dana i nedelja na našoj našim društvenim mrežama i YouTube kanalu.

Srbija je februara ove godine predstavila Cetvrti periodicni izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena pod nazivom “Tamni oblaci nad Srbijom”. U njegovoj izradi ucestvovale su sledece organizacije: Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom; i ukazale na kljucne probleme u ostvarivanju ljudskih prava žena i neodgovarajuci odnos države prema međunarodno prihvacenim obavezama.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top