Facebook Pixel Code

Pitanja i odgovori vezani za dodelu sredstava u okviru projekta BAN III

Pitanje br. 1: „kojoj iznos dodeljenih sredstva neće prelaziti više od 40% godišnjeg prometa za 2018.“ Možete li da nam pojasnite na šta se ovo odnosi?

Odgovor br. 1: Zahvaljujemo Vam se na interesovanju. Vaš mejl je došao sa delovima koji nisu čitljivi, tako da smo mogli da odgovorimo samo na Vaše pitanje koje se odnosi sledeže: “kojoj iznos dodeljenih sredstva neće prelaziti više od 40% godišnjeg prometa za 2018.” Možete li da nam pojasnite na šta se ovo odnosi?”

Ovo je jedan od uslova da bi Vaše udruženje moglo da aplicira na javni konkurs za dobijanje granta od EUR 2.500.00. To znači da iznos granta od EUR 2.500,00 ne može da bude veći od 40% godišnjeg prometa Vašeg udruženja u 2018. godini. Svoj promet možete videti u Bilansu uspeha vašeg završnog godišnjeg računa. Ukupan promet predstavlja ukupan prihod. Osoba koja vodi vaše knjige može da izračuna tu cifru/promet u EUR po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2018.

Nadamo se da smo Vam pomogli ovim razjašnjenjem, ukoliko je bilo još nekih pitanja koje nismo uspeli da pročitamo, molimo vas da nam ih ponovo prosledite.

***

Pitanje br. 2: Poštovana, Sada mi je knjigovođa poslao ove podatke: Ukupan prihod iskazan u Bilansu uspeha za 2018. godinu iznosi 1.928.435,58 dinara / 118.1946 (srednji kurs evra na dan 31. 12. 2018.godine) = 16.315,77 eura 16315.77 x 40% = 6526,31 eura. Da li ovo znači da imamo prava da konkurišemo?

Odgovor br. 2:  Poštovana, Imate pravo, biće nam drago da konkurišete i želimo Vam puno uspeha.

***

Pitanje br. 3: Poštovani/e, Interesuje nas, ukoliko se opredelimo za drugu tematsku celinu „Mapiranje i analiza saradnje državnih institucija u lokalnim zajednicama“, da li je neophodno doći do pozitivnog primera saradnje i navesti isključivo pozitivan/e primer/e ili to može biti i negativan ili oba? Lično znam za negativne primere za koje bih volela da su izolovani, ali imam bojazan da su zapravo proizvod sistemskih propusta i načina rada koji se i dalje primenjuje.

Odgovor br 3: Zahvaljujemo se na interesovanju i pitanjima. Upravo ste u svojim odgovorima i dali oba gledišta koja bi bila poželjna da se obrade, odnosno budite slobodni da ukažete i analizirate i dobre i loše primere.
Želimo vam puno uspeha na konkursu.

***

Hvala svima na postavljenim pitanjima!

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top