Facebook Pixel Code

Peticija za pomilovanje žrtve trgovine ljudima

Poštovani,

Pozivamo Vas da podržite peticiju kojom se traži pomilovanje za ženu, žrtvu trgovine ljudima, koja je osuđena na kaznu zatvora od 18 godina.

Klijentkinja se nalazi na služenju ove teške zatvorske kazne, od koje je do sada odslužila 2,5 godine, uskraćena da odgaja svoju ćerku koja ima samo 6 godina i da živi pored supruga i porodice.

M.S. je identifikovana kao žrtva trgovine ljudima 2012. godine. Tokom period od 11 godina, od 1995. do 2006. godine, žrtva je bila izložena brutalnom zlostavljanju, različitim vrstama psihičkog i fizičkog nasilja, prisiljena da protiv svoje volje izvršava nezakonite radnje u Srbiji i inostranstvu radi sticanja materijalne koristi trgovaca ljudima. Prema zvaničnim podacima, od kada se u Srbiji radi na suzbijanju trgovine ljudima M.S. je žrtva čiji je period eksploatacije najduže trajao. Tokom eksploatacije u Nemačkoj, žrtva je prisustvovala ubistvu nemačkog državljanina, koje se dogodilo 1999. godine, a za koje je ona okrivljena i osuđena na 18 godina zatvora. U strahu za svoju bezbednost i bezbednost porodice, pod pritiskom i pretnjama trgovaca ljudima, žrtva je na početku sudskog procesa prihvatila na sebe odgovornost za počinjeno ubistvo. Nakon slabljenja tog pritiska, žrtva je promenila iskaz i ispričala tok događaja kojim je objasnila da ona nije počinilac ubistva.

U skladu sa Ugovorom o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Savezne Republike Jugoslavije i Nemačke postupak protiv žrtve trgovine ljudima se vodio u Srbiji i trajao je 11 godina. Za vreme sudskog procesa žrtva je navodila da se nalazi pod stalnim pretnjama i ucenama od strane trgovaca, koji su je primoravali da daje na sudu izjave koje su oni nalagali, zbog čega je više puta menjala iskaz. U sudskom procesu nije uvažena ova okolnost, iako je poznato da žrtva trgovine ljudima najčešće mora da postupa po nalogu trgovca, što je posledica zastrašenosti putem dugogodišnjeg zlostavljanja i torture.

Viši sud u Pančevu je 2010. godine doneo presudu kojom je žrtva okrivljena za ubistvo nemačkog državljanina na 18 godina zatvora. Apelacioni sud u Novom Sadu je ukinuo presudu 2011. godine i doneo rešenje o obnavljanju postupka. Viši sud u Pančevu je u obnovljenom postupku 20.05.2013. godine doneo presudu koja je ista kao prethodna – žrtva je okrivljena i osuđena na 18 godina zatvora. Apelacioni sud u Novom Sadu 11.04.2014. godine je potvrdio donesenu presudu.

Republika Srbija je 2009. godine potpisala i ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, kojom se trgovina ljudima definiše kao najgrublje kršenje ljudskih prava, povreda dostojanstva i integriteta ljudskog bića. U sudskom procesu nisu uvažene okolnosti vezane za status žrtve trgovine ljudima, činjenicu kakve je sve posledice na žrtvu ostavila jedanaestogodišnja ekspolatacija, konstantni život u strahu i preživljena trauma koje su u velikoj meri uticale na njene iskaze, već je žrtva nakon 11 godina zlostavljanja okrivljena i nezavisno od toga osuđena na još 18 godina zatočeništva. Uz to stvarni počinilac ovog dela nije odgovarao čime pravda zasigurno neće biti zadovoljena.

Ovom peticijom želimo da pomognemo da se žrtva što pre vrati svojoj porodici, čiju bezrezervnu podršku ima, i da se njenoj šestogodišnjoj ćerkici omogućimo normalno odrastanje na koje sva deca imaju pravo.

 

Scroll to Top