Facebook Pixel Code

OTVORENO PISMO PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE ALEKSANDRU VUČIĆU

U Beogradu, 5.8.2015. godine

 

Poštovani gospodine Vučiću,

Obraćamo Vam se kako bismo još jednom ukazali na postojanje problema u vezi sa slučajevima nestalih beba, za koje njihovi roditelji osnovano sumnjaju da su nestale iz porodilišta u našoj zemlji od Drugog svetskog rata do danas.

Veliki broj majki koje sumnjaju da su im deca nestala navode da su redovno održavale trudnoće, da bi potom posle porođaja dobile informacije da je dete preminulo ili je mrtvorođeno. Ujedno, roditelji nisu bili u mogućnosti da preuzmu telo bebe, niti da ga vide i sahrane. Dokumentacija o sahranjivanju najčešće ne postoji, a nepodudaranje matičnih knjiga se pravda administrativnim greškama, kojih je na stotine ili hiljade. Zbog velikog broja propusta i nepodudaranja, sumnje roditelja se sve više potkrepljuju i oni žele da znaju šta se dogodilo sa njihovom decom. Da li su tačne njihove strepnje da su deca prodata radi lažnog usvojenja?!  Kako do danas nisu dobili adekvatan odgovor, preostaje im da i dalje sumnjaju da su njihova deca oteta iz državnih bolnica u Srbiji.

Kao što ste upoznati, Evropski sud za ljudska prava je 5. marta doneo, a 26. marta 2013. godine objavio svoju presudu kojom utvrđuje da je Srbija povredila pravo na zaštitu privatnog i porodičnog života Zorice Jovanović, jedne od majki čija je beba nestala u porodilištu. U pomenutoj presudi je naglašeno i da „(…) Tužena država mora, u roku od godinu dana od datuma kada ova presuda postane pravosnažna (…) preduzeti sve odgovarajuće mere sa ciljem uspostavljanja mehanizma za obezbeđenje pojedinačnog obeštećenja svim roditeljima u situaciji kao što je ili koja je dovoljno slična situaciji podnositeljke predstavke (…)“. Nadalje se u presudi Evropskog suda za ljudska prava navodi da bi „ovaj mehanizam (…) trebalo da nadzire nezavisno telo sa odgovarajućim ovlašćenjima, koje će moći da pruži pouzdane odgovore u vezi sa sudbinom svakog deteta i pruži odgovarajuću naknadu, prema slučaju.“

Dana 9. septembra 2014. godine istekao je rok od godinu dana po donošenju pravnosnažne presude u slučaju Jovanović protiv Republike Srbije.

Ministarstvo pravde i Ministarstvo zdravlja rade na pripremi zakona koji bi trebalo da ispita sudbine nestale dece. Međutim, primećujemo da zakon koji je u izradi ne štiti prava roditelja. Izražavamo bojazan da će roditelji ostati oštećeni i da na kraju neće biti mogućnosti da se utvrdi istina u svakom pojedinačnom slučaju. Radnom verzijom zakona koji je pripremilo Ministarstvo pravde, a predstavljeno kao da ga je pripremila Radna grupa za izradu ovog propisa, nisu propisana posebna pravila postupka za utvrđivanje svih okolnosti koje su od značaja za istinu o nestalim bebama, te nije jasno koja bi ovlašćenja imala posebna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, predviđena je primena pravila vanparničnog postupka uprkos činjenici da nezavisna tela, koja po presudi treba da kontrolišu postupanje „mehanizma“ nisu ovlašćena da vrše kontrolu rada sudova. Pored toga, propisivanje datuma do kog su roditelji imali prilike da se obrate institucijama, a koji je prošao, nanosi se šteta velikom broju građana koji nisu znali kome da se obrate nakon što su naišli na odbijanje bolničkog osoblja da sarađuju. Ovo su samo neke od prepreka koje će se naći na putu roditeljima u ostvarivanju svojih prava. Novim predlogom zakona roditelji se sprečavaju ili ograničavaju u saznavanju istine o sudbini svoje dece. Detaljne komentare na radnu verziju nacrta Zakona dostavili smo Ministarstvu pravde. Baš kao i u slučaju višemesečnog ćutanja o Modelu zakona o istraživanju položaja nestale novorođenčadi, na komentare radne verzije Zakona nismo dobili odgovore niti su oni uvaženi u poslednjoj verziji ovog propisa.

Apsolutno je nesporno da ovaj problem datira od pre početka Vašeg mandata i da roditelji bezuspešno tragaju za istinom o svojoj deci decenijama, bez bilo kakvih vidljivih uspeha. Čini se, nažalost, da prava podrška od strane državnih organa, uprkos najavama i dalje izostaje. Primer za ovu tvrdnju može biti i rad tzv. Radne grupe za izradu propisa koja je imala ukupno tek nekoliko sastanaka na kojima nije bilo istinske diskusije o konkretnim zakonskim rešenjima već su ona dostavljana naknadno, direktno iz Ministarstva pravde.

Zbog svega navedenog apelujemo na Vas i Vladu Republike Srbije da se aktivno uključi u rešavanje problema nestalih beba.

Republika Srbija je dužna da uspostavi mehanizam i ispita svaki pojedinačni slučaj nestale bebe, da uzme u obzir sve okolnosti, da isplati adekvatnu nadoknadu štete i uradi sve što je u granicama nadležnosti da ne ošteti hiljade građana i građanki kao mnogo puta do sada. Ta odgovornost je delom i na Vama.

U nadi da ćete uticati na rešavanje ovog problema u cilju sprovođenja gore pomenute presude na način koji je od Srbije tražio Evropski sud za ljudska prava, srdačno Vas pozdravljamo.

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava

Scroll to Top