Facebook Pixel Code

Onlajn predavanje na temu prevencije trgovine ljudima

Tim za borbu protiv trgovine ljudima grada Kragujevca održao je 27. januara sednicu na kojoj su definisane aktivnosti koje će biti pretočene u operativni plan za 2023. godinu.

Sednici je prethodilo onlajn predavanje na temu prevencije trgovine ljudima, koje je u okviru Projekta “Mobilizacija i razvoj romske zajednice – korak napred”, organizovala Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) sa predstavnicama ASTRE. Jedan od ciljeva projekta je razvoj kapaciteta predstavnika iz marginalizovanih grupa u partnerskim opštinama u Srbiji, kroz bolji pristup uslugama na lokalnom nivou, kao i upoznavanje sa osnovnim ljudskim pravima, mentorstvo i razvoj njihovih sposobnosti, ali i mobilizacija resursa same zajednice. Predavanju je prisustvovalo dvadesetak predstavnika/ca institucija i civilnog sektora, pre svega organizacija za ostvarivanje prava Roma i Romkinja.

Scroll to Top