Facebook Pixel Code

Okrugli stolovi AT mreže u 7 gradova Srbije

Tokom marta predstavnice ASTRE su zajedno sa članicama AT mreže učestvovale na okruglim stolovima na temu trgovine ljudima koji su održani u 7 gradova Srbije (Niš, Dimitrovgrad, Vlasotince, Vršac, Zrenjanin, Vranje i Užice). Okrugli stolovi su imali za cilj uspostavljanje, ali i poboljšanje međusektorske saradnje u lokalnim sredinama u kojima se nalaze i rade organizacije AT mreže. U razgovoru sa velikim brojem predstavnika utvrđeno je da u svim gradovima već postoji saradnja među pripadnicima policije, centara za socijalni rad, tužilaštva i sudova, kao i drugih organizacija koje se bave sličnim temama, ali da je neophodno da se saradnja unapredi i formalizuje. Stoga, naredni korak AT mreže će biti kreiranje lokalnih timova u borbi protiv trgovine ljudima i potpisivanje Memoranduma o međusobnoj saradnji  ovih timova. Aktivnosti AT mreže se sprovode u sklopu projekta „Ženske organizacije u Srbiji protiv trgovine ljudima“ koji podržavaju OAK i Trag Fondacije.

Scroll to Top