Facebook Pixel Code

Okrugli sto „Unapređenje pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima“

U Budimpešti je, 16. marta, održan okrugli sto „Unapređenje pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima “, u organizaciji NHC Netherlands Helsinki Committee. U prvom delu sastanka govorili su advokati iz različitih zemalja u regionu o svom iskustvu u radu sa žrtvama, kao i predstavnik Grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) Nicolas Le Coz koji je zadužen za nadgledanje poštovanja i implementacije Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Takođe, u toku prve sesije direktorka ASTRE je učesnicima prenela iskustvo ASTRINE mreže advokata koji su senzitivisani za pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima, kao i o analizi položaja žrtava u sudskim postupcima u Srbiji. U drugom delu dana je nastavljen razgovor u plenarnoj diskusiji o dobrim praksama u različitim zemljama, ali i izazovima sa koji se akteri suočavaju tokom ostvarivanja prava žrtava trgovine ljudima.

Scroll to Top