Facebook Pixel Code

Održana onlajn konferencija „Trgovina ljudima u doba korone“

Ove godine konferencija povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u organizaciji Austrijske operativne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, realizovana u saradnji sa Bečkim institutom za međunarodni dijalog i saradnju (VIDC) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), održana je onlajn 14. i 15. oktobra.

Na konferenciji „Trgovina ljudima u doba korone“ je bilo reči o uticaju pandemije COVID-19  virusa na uslove u kojima rade radnici u različitim oblastima širom sveta, kao i o posledicama koje kriza ostavlja na njih. Poseban akcenat je stavljen na uslove rada u kojima rade radnici u poljoprivredi, sezonski radnici u turističkoj industriji, kao i negovatelji.

Konferencija je organizovana sa ciljem da utvrdi koje su posledice nastale uvođenjem potpunog ’lockdowna’ i događajima koji su usledili nakog toga, kao i da objasni koje su mere preduzete u borbi protiv trgovine ljudima. „Trgovina ljudima u doba korone“ se takođe osvrće i na ekonomski pritisak uzrokovan globalnom pandemijom, koji može imati uticaj na povećanje rizika od radne eksploatacije ljudi.

Na konferenciji je kao predstavnica ASTRE učestvovala Jasmina Krunić, koja je bila jedna od troje panelista na radionici pod nazivom „Korona kriza i podrška žrtvama: Uticaj na žrtve trgovine ljudima i povećan rizik od eksploatacije“, za koju je bilo prijavljeno skoro 150 učesnika. Pored Jasmine na ovoj radionici su govorili i Manfred Buhner, direktor MEN VIA, organizacije koja pomaže muškarcima žrtvama trgovine ljudima i Eva Kaufman, direktorka LEFO-ovog Interventnog centra za žene žrtve trgovine ljudima.

Tokom panela predstavnica ASTRE je govorila o slučaju trgovine ljudima u cilju radne eksloatacije sa kojim se nedavno suočio ASTRIN SOS Tim za podršku žrtvama, gde je bilo neophodno ukazati pomoć dvojici radnika godinama eksploatisanim na jednom seoskom gazdinstvu. Ovaj slučaj je direktna posledica pogoršanja i onako loših ekonomskih uslova, koji su posledica globalne krize, ali i krize izazvane pandemijom koronavirusa. Za ranjive grupe, u koje ubrajamo i dvojicu radnika, ovaj period je doneo dodatni rizik od radne eksploatacije.

U toku sledeće tematske celine govornici su se osvrnuli na izazove sa kojima se suočavaju u radu, odnosno procesu pružanja pomoći žrtvama. „Osećaj panike, očaja, odsustvo bilo kakvih opcija za žrtve sa jedne strane, i mnogo više poziva, odlazaka na teren i hitnih intervencija sa druge strane, obeležili su ovaj šestomesečni period“, podvukla je Jasmina.

U poslednjem segmentu ove radionice, razmenjena su mišljenja o funkcionisanju nevladinih organizacija koje se bore protiv trgovine ljudima, tokom perioda vanrednog stanja gde je zaključeno da su se organizacije suočile sa brojnim preprekama i izazovima. Jasmina je dodatno naglasila da je ASTRA imala 100% više poziva i odlazaka na teren u ovom periodu.

„Pomerile smo naše dosadašnje granice i limite, morale smo da izmislimo nove načine da efikasno pomažemo žrtvama, redovno se javljamo na pozive na ASTRA SOS liniji, koja je dostupna 24/7 i uz sve to da uklapamo odlaske na teren do početka policijskog časa“, objasnila je Jasmina učesnicima konferencije i dodala da su ona i njene koleginice uz sve te izazove i dodatno morale da ulože napor kako bi balansirale sve ostale aktivnosti, naročito tokom perioda rada od kuće.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top