Facebook Pixel Code

Održana obuka za studente pravna za praćenje postupaka u kojima učestvuju deca

Prošle nedelje, u četvrtak 29. i petak 30. oktobra, održana je obuka za studente pravnih fakulteta na kojoj su polaznice/i upoznate/i sa detaljnije sa problemom trgovine ljudima uopšte, zatim trgovine decom, kao i metodologijom praćenja suđenja za krivično delo trgovine ljudima i srodna dela u postupcima u kojima su učestvovala deca. Silj ove obuke jeste jačanje kapaciteta budućih profesionalaca za pružanje podrške deci koja učestvuju u sudskim postupcima kako bi se pratio i poboljšao stepen ostvarenja prava dece u okviru tih postupaka.

Prvog dana obuke 29. oktobra, nakon uvoda i upoznavanja studenata sa programom u okviru koga se sprovodi ova obuka, usledila je prva sesija koja je govorila o fenomenu trgovine ljudima. Na ovom predavanju je bilo reči i o uzrocima  zbog kojih ljudi postaju žrtve, ali i o trendovima, statistikama i Nacionalnom mehanizmu za upućivanje žrtava. Predavačica, Marija Vukašinović (ASTRA) studentima je predstavila i studiju slučaja, nakon koje je usledila diskusija  i razmena mišljenja o slučaju iz prakse.

Drugo predavanje tokom prvog dana obuke, održao je prof. dr Milan Žarković, sa Kriminalističko-policijskog univerziteta, koji je studentima govorio o nacionalnom i međunarodnom pravnom okviru koji uređuje oblast borbe protiv trgovine ljudima. Osim pojašnjenja opštih pojmova i definisanja krivičnog dela trgovine ljudima u domaćem i međunarodnom pravnom sistemu, profesor Žarković je studentima govorio i o svojim iskustvima iz prakse – o profilu trgovaca ljudima, načinima vrbovanja i eksploatacije žrtava.

U petak, 30. novembar, drugi dan obuke, počeo je predavanjem psihoterapeutkinje Biljane Slavković, dugogodišnje saradnice ASTRE, koja je sa studentima razgovarala o tome ko su žrtve trgovine ljudima, zatim koje zdravstvene i psihološke posledice nastaju kod žrtava trgovine ljudima, značaju razumevanja traume žrtava trgovine ljudima od strane profesionalaca iz institucija sa kojima dolaze u kontakt, sa posebnim osvrtom na posledice koje se javljaju kod dece žrtava.

Drugu sesiju je otvorila advokatica Milena Banić, saradnica Centra za prava deteta, koja je govorila o posebnom položaju dece koja učestvuju u krivičnim postupcima. Uz osvrt na nacionalni i međunarodni pravni okvir zaštite maloletnika žrtava ili svedoka u krivičnim postupcima, gospođa Banić je govorila i o praktičnim iskustvima sa kojima se susretala tokom svoje karijere. U nastavku drugog dana obuke, advokatica Tanja Drobnjak, takođe saradnica ASTRE, govorila je o ostvarivanju prava dece žrtava trgovine ljudima i srodnih dela u krivičnim postupcima. Gospođa Drobnjak je studentima predstavila dosadašnje rezultate praćenja sudske prakse za krivično delo trgovine ljudima i srodna dela, u kojima su učestvovali maloletnici.

Seminar je završen razgovorom studenata sa predstavnicom ASTRE, Srnom Ignjatović i dugogodišnjom saradnicom naše organizacije – advokaticom Tanjom Drobnjak, koje su se studentima zahvalile na učešću i aktivnom sudelovanju u dvodnevnoj obuci.

Ova obuka organizovana je u okviru projekta „Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“(CRIS), koji zajedno sprovode ASTRA, Međunarodni komitet spasa (IRC) i Centar za prava deteta (CPD) uz podršku Evropske unije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“ (REC).

Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje položaja dece koja dolaze u kontakt sa zakonom, pružanjem sistemske pomoći pri ostvarenju osnovnih prava i podrške u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja.

PROGRAM OBUKE na srpskom i engleskom možete naći na sledećim linkovima: 

Scroll to Top