Facebook Pixel Code

Održana konferencija DUŽNA PAŽNJA U POGLEDU POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA – borba protiv trgovine ljudima u lancima snabdevanja

Kancelarija specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Sekretarijata OEBS-a, zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji i organizacijom ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, 22. marta u Beogradu, organizovali su konferenciju DUŽNA PAŽNJA U POGLEDU POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA: Preduzimanje koraka u borbi protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije u lancima snabdevanja, kako bi okupili i informisali domaće i strane zvaničnike o globalnim trendovima i izazovima integrisanja principa dužne pažnje u odnosu na ljudska prava u zakonske i regulatorne okvire u EU i globalno (prateći primere Nemačke, Norveške, Slovenije, SAD), kao i njihovom uticaju na privatni sektor. Konferencija ima za cilj da unapredi i proširi diskusiju o poslovanju i ljudskim pravima u Srbiji, započetu na prethodnoj konferenciji OEBS-a održanoj u septembru 2021.

Konferencija je okupila predstavnike/ce Vlade Srbije, privredne komore, sindikata, udruženja poslodavaca, institucija posvećenih zaštiti i očuvanju ljudskih prava, akademske zajednice, inspektorata rada, organizacija civilnog društva i drugih aktera angažovanih u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima u svrhu eksploatacije rada u lancima snabdevanja.

Organizatori su pred sebe postavili nekoliko ciljeva:

  • podići svest i nastaviti dijalog o važnosti razvoja i implementacije politika i praksi usmerenih na prevenciju trgovine ljudima u lancima snabdevanja;
  • mapirati trenutno stanje i uzeti u obzir najbolje prakse i iskustva drugih zemalja kao što su Nemačka, Norveška i Slovenija u poboljšanju institucionalnog odgovora;
  • ojačati saradnju između državnih institucija i privatnog sektora u obezbeđivanju poštovanja ljudskih prava u toku procesa nabavki;
  • predstaviti smernice i preporuke koje je izradio OEBS i razgovarati o najizvodljivijim načinima njihovog prevođenja u pravni i politički okvir koji najbolje odgovara kontekstu Srbije.

Konferencija se sastojala iz nekoliko izlaganja i panel diskusija: (1) Dužna pažnja u pogledu poštovanja ljudskih prava: Preduzimanje koraka u borbi protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije u lancima snabdevanja: Pregled razvoja zakonodavstva i preporučene vladine mere; (2) Dužna pažnja u pogledu poštovanja ljudskih prava u politikama vlada i zakonodavstvima: naučene lekcije iz regiona OEBS-a; (3) Dužna pažnja u pogledu poštovanja ljudskih prava: ASTRIN Izveštaj i preporuke za Srbiju; (4) Dužna pažnja u pogledu poštovanja ljudskih prava u javnim nabavkama u Srbiji: OEBS-ova analiza i trenutni pravci razvoja; (5) Multilateralne inicijative dužne pažnje poštovanja ljudskih prava u Srbiji i regionu.

Tokom konferencije, predstavnici OEBS-a Srbije i drugih država učesnica iz regiona OEBS-a delili su svoja iskustva i viđenja o tome kako bi se aktuelna međunarodna i evropska dešavanja mogla odraziti i praktično primeniti u kontekstu Srbije. Konferencija je pružila mogućnost otvaranja dijaloga o pravnom okviru i politikama za borbu protiv trgovine ljudima u lancima snabdevanja u Srbiji, kao i za formulisanje zaključaka u pravcunjihovog  razvoja ili odgovarajućih prilagođavanja.

Okrugli sto za predstavnike poslovnog sektora

Kao prateći događaj, konferenciji je prethodio okrugli sto za predstavnike biznis sektora, održan 21. marta, pod nazivom DRUŠTVENA I EKOLOŠKA ODRŽIVOST U LANCIMA NABAVKE: Okrugli sto o najnovijim dešavanjima u zakonodavstvu, politici i praksi u lancu snabdevanja.

Okrugli sto za predstavnike poslovnog sektora organizovan je kao dopuna konferenciji fokusirajući se, pre svega, na potrebe privatnog sektora. Ovom prilikom, Nemački informativni servis za poslovanje i ljudska prava (German Helpdesk on Business & Human Rights), besplatan servis za podršku nemačke savezne vlade, podelio je svoje iskustvo u savetovanju kompanija svih veličina o primeni procesa društvene i ekološke održivosti. Učesnici su dobili uvid u politički i pravni razvoj ove teme i primere dobre prakse. Ujedno je otvorena mogućnost međusobnog učenja. Pored toga, predstavljeni su i razni vidovi podrške, uključujući novoosnovanu lokalnu informativnu služnu za poslovanje i ljudska, formiranu od strane Privredne komore Srbije (PKS).

Domaćini ovog okruglog stola bili su OEBS i Nemački informativni servis za poslovanje i ljudska prava, u saradnji sa lokalnim Helpdesk-om za poslovanje i ljudska prava Privredne komore Srbije (PKS) i Inicijative za globalnu solidarnost od strane nemačke razvojne agencije (GIZ). Cilj je ovog susreta bio je da se podstakne debata među srpskim kompanijama, kupcima i stručnjacima o društvenoj i ekološkoj održivosti.

Događaj je okupio srpske kompanije iz različitih sektora (npr. automobilska industrija, mašinstvo, obnovljivi izvori energije, tekstil, hemikalije, proizvodnja), kompanije koje kupuju sa ključnih izvoznih tržišta i eksperte za društvenu i ekološku održivost, kako bi razmenili inpute o efektima obaveznog uvođenja dužne pažnje u poslovni sektor Srbije. Među okupljenim stručnjacima našli su se predstavnici/e međunarodnih organizacija (npr. OEBS, ILO), Nemačke ambasade u Srbiji, Nemačke agencije za razvoj (GIZ), Nemačkog helpdeska za poslovanje i ljudska prava, kao i Nemačke privredne komore (AHK) i Privredne komore Srbije (PKS).

Scroll to Top