Facebook Pixel Code

Održana generalna skupština Evropske NVO platforme LA STRADA International

Generalna skupština Evropske NGO platforme za borbu protiv trgovine ljudima − LA STRADA International održana je u periodu od 24. do 26. juna u Parizu, u Francuskoj. Skup je okupio predstavnike/ce organizacija članica mreže, uključujući i ASTRU.

Nakon uvoda i usvajanja plana rada,  La Strada je kratko podsetila na odluke i akcije sprovedene od poslednjeg sastanka održanog 2023. godine, kao i na ostvarene rezultate zajedničkih aktivnosti u prethodnom periodu.

Drugog dana boravka, održano je šest radionica. Prva se odnosila na ohrabrivanje i uključivanje osoba koje su proživele trgovinu ljudima, kao i definisanje prave terminologije u ovoj osetljivoj temi.

Druga radionica se odnosila na izbeglice iz Ukrajine. Raspravljano je o načinima na koji La Strada i članice mreže mogu dodatno da pomognu ljudima u čijoj zemlji rat traje već treću godinu.

„Tokom poslednje dve godine, La Strada International i članovi/ice mreže preduzeli su akcije u vezi sa ratom u Ukrajini – od boljeg pružanja informacija izbeglicama, jačanja telefonske linije za pomoć koja nudi informacije i podršku na ruskom i ukrajinskom, proširenja i poboljšanja usluga podrške, praćenja, prikupljanja podataka, istraživanja i bliskom saradnjom sa drugim akterima“, navela je La Strada.

Treća radionica se odnosila na evropski referalni mehanizam, četvrta je razmatrala kako da se unapredi period oporavka žrtvi, na petoj se govorilo o osiguravanju prava žrtvi trgovine ljudima, uključujući nove politike EU koje se odnose na migracije, azil i krijumčarenje, dok je šesta radionica razmatrala značaj nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima posebno u slučajevima pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Kroz praktičnu diskusiju razmotrena su dva predmeta koja su koja su trenutno pred Evropskim sudom za ljudska prava, a koje zastupa advokatica za ljudska prava Paroše Čandran. U pitanju su B.B. protiv Slovačke i T.V. protiv Španije. Oba predmeta govore o prekidu krivičnog gonjenja navodnih trgovaca ljudima.

Scroll to Top