Facebook Pixel Code

Održana generalna skupština Evropske NGO platforme LA STRADA International

Generalna skupština Evropske NGO platforme za borbu protiv trgovine ljudima − LA STRADA International, održana je ove godine u Helsinkiju u periodu od 20. do 22. juna 2022. Skup je okupio predstavnike/ce organizacija članica mreže, kojih je trenutno 32.

Na skupu je bilo najpre reči o aktivnostima mreže realizovanim do 2022, ostvarenim rezultatima zajedničkih zagovaračkih aktivnosti u prethodnom periodu i novim članicama upravnog odbora.

Drugi dan skupa (21. jun) u formi radionica prisutni su se bavili nekim od najaktuelnih tema u sektoru borbe protiv trgovine ljudima, kao što su: Pristup boravku na osnovu ličnih svojstava; Osiguravanje primene principa nekažnjavanja za žrtve trgovine ljudima; Uticaj sužavanja prostora za delovanje NGO i podrška članicama LSI u krizi; Uticaj inkriminacije svesnog korišćenja žrtava trgovine ljudima; Šeme migracije radne snage; Sigurno prokupljanje i čuvanje podataka; Jačanje prava žena migranata i žrtava trgovine ljudima na inkluzivnu re/integraciju itd.

U nastavku je realizovan seminar pod nazivom: „U fokusu: Pristup pravdi za žrtve trgovine ljudima: uloga medija i nacionalnih nadzornih organa”, a u organizaciji La Strada International i Victim Support Finland.  Seminar se fokusira na metode za poboljšanje pristupa žrtava trgovine ljudima pravdi putem mehanizama za podnošenje pritužbi. Kroz analizu studije slučaja iz Finske, gde je članak o problemima u policijskim istragama vezanim za trgovinu ljudima doveo do širokog procesa revizije tih slučajeva i rezultirao širokim spektrom mera za poboljšanje trenutne prakse i mehanizama. Članak „Istraga je zatvorena“ novinara Paava Teittinena nedavno je dobio nagradu Evropske štampe za istraživačko novinarstvo.

Poslednjii dan susreta (22. jun) poslužio je vreme za refleksiju prethodna dva dana, i usvajanje akcionog plana za period 2022-2025, kao i zaključaka sa radionica. Tokom trajanja skupštine, u jednoj od dodatnih sesija sve članice mreže upoznale su ostale prisutne sa svojim novim projektima, inicijativama i primerima dobre prakse.

Scroll to Top