Facebook Pixel Code

Održan trening za profesionalce u prosveti: „Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija“

Sredinom oktobra 2023, održan je dvodnevni trening namenjen profesionalcima iz prosvete, kako nastavnicima tako i stručnim radnicima i predstavnicima Timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Trening je realizovan prema akreditovanom program NVO ASTRA, od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Treningu su prisustvovali predstavnici srednjih i osnovnih škola iz Beograda, Pančeva, Svilajnca, Vranja, Novog Sada. Posebno nam je bilo značajno prisustvo predstavnika/ca stručnih škola, koje su nam potvrdile da njihovi učenici nakon (a nekad i tokom trajanja) školovanja odlaze u inostranstvo prihvatajući različite neproverene poslovne ponude.

Učesnicima je predstavljen zakonski okvir i specifičnosti trgovine ljudima, definicija i rasprostranjenost problema, ali je stavljen akcenat na zakonski okvir koji obavezuje zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je u pitanju trgovina ljudima. Jedna od tema bila je kompleksnost društvenog pojma trgovine ljudima kao vida organizovanog kriminala, ali i mitovi i predsrasude kada se radi o ovom fenomenu, a naročito o njegovim žrtvama. Korišćena je tehnika socijalnog barametra i učesnici su aktivno učestvovali u razmeni mišljenja sa edukatorkama. Važna tema je bila korišćenje interneta na bezbedan način, te su ovim povodom kao dobra strana interneta predstavljene ASTRINE aplikacije u cilju prevencije trgovine ljudima. Tokom treninga posebno značajne teme bile su uloga škole u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, procesu zaštite dece i mladih i u reintegraciji maloletnih žrtava, kao i funkcionisanje Nacionalnog mehanizma za upućivanje žrtava i relevantnih institucija.

Učesnici su upoznati sa indikatorima, posebno indikatorima za prepoznavanje žrtava i potencijalnih žrtava među decom školskog uzrasta, njihovom formom i sadržajem, kao i načinom korišćenja. Indikatori su provežbavani na primerima iz prakse kroz rad u malim grupama.

Tokom poslednje sesije učesnici su predstavljali akcione planove prevencije trgovine ljudima u školama. Edukatori su zajedno sa učesnicima prepoznavali prostor i način preventivnog delovanja u okviru škola. Predlagano je da se stečeno znanje nakon seminara prenese kolegama u školi, naročito povodom obeležavanja 18.oktobra (Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima), kao i da se učenici iz učeničkog parlamenta obuče da svojim vršnjacima prenesu osnovno znanje o trgovini ljudima.

Kroz evaluaciju, učesnici su potvrdili da su svi predviđeni ishodi obuke ostvareni, da se u toku realizacije obuke uzimala u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika; da realizatori dobro poznaju temu koja je obrađivana, da su realizatori podsticali sticanje znanja učesnika i adekvatno odgovarali na njihova pitanja.

Neki od pisanih komentara učesnika u evaluaciji su:

“Zanimljivo, dinamično, veoma informativno. Odlični predavači. Hvala!”

“Preporičila bih ovu obuku kolegama jer se o ovoj temi u obrazovanju nedovoljno zna. Problem koji često ne vidimo.”

“Kompetentni realizatori, adekvatan način rada, angažovani učesnici, pozitivna i ppodsticajna atmosfera.”

Scroll to Top