Facebook Pixel Code

Održan onlajn okrugli sto „Prinudno prosjačenje kao oblik trgovine ljudima“

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizovala je online stručni sastanak na „Prinudno prosjačenje kao oblik trgovine ljudima“ dana 21. decembra 2023. godine. Događaj je realizovan u okviru projekta „Prosjačenje (ne) vidljiva eksploatacija oko nas“, koji je podržan od strane SMART BALKANS − Civilnog društva za povezan Zapadni Balkan.

Cilj projekta „Prosjačenje (ne) vidljiva eksploatacija oko nas“ je unapređenje položaja osoba koje su potencijalne žrtve prinudnog prosjačenja kao oblika trgovine ljudima i organizovanog kriminala. Rezultati projekta treba da doprinesu jačanju kapaciteta i nivoa znanja predstavnika relevantnih institucija i ustanova. Takođe, projekat ima za cilj kreiranje konkretnih predloga za unapređenje prepoznatih oblasti javnih politika, zakonodavnog, podzakonskog ili operativnog okvira. U ostvarivanju ovih ciljeva, značajnu ulogu imala je razmena iskustava i znanja kroz već uspostavljenu saradnju sa organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ove organizacije su deo ASTRINE neformalne regionalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima, poznate pod nazivom Balkans Act Now (BAN), i godinama se bave problemom prinudnog prosjačenja, posedujući zavidnu praksu u ovoj oblasti.

Prisutni  na stručnom sastanku imali su priliku čuti iskustva partnera iz organizacije „Zemlja djece“ Bosna i Hercegovina iz Tuzle, koji su podelili svoje bogato iskustvo u oblasti borbe protiv prinudnog prosjačenja. Takođe, prisutni su se upoznali sa aktuelnim trendovima u ovoj oblasti u našoj zemlji. Sastanak je bio prilika za produbljivanje znanja i jačanje saradnje između relevantnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima na Balkanu.

Scroll to Top