Facebook Pixel Code

Održan okrugli sto u Zrenjaninu − Položaj i prava stranih radnika/ca u Srbiji

Astra – akcija protiv trgovine ljudima u saradnji sa organizacijom Roza- radna prava žena (TAG), organizovala je u četvrtak, 13. jula u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu, okrugli sto pod nazivom Položaj i prava stranih radnika/ca u Srbiji – izazovi i preporuke za unapređenje normativnog okvira i prakse. Cilj okruglog stola bio je da se zainteresovanim akterima u oblasti radnih i socijalnih prava, migracija, borbe protiv trgovine ljudima i radne eksplotacije dodatno približi tema unapređenja prava i položaja stranih radnika/ca u Srbiji i njihove zaštite od trgovine ljudima  u cilju radne eksploatacije, a u svetlu predloženih izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. U okviru dvosatnog događaja predstavljeno je dosadašnje Astrino iskustvo rada  na slučajevima radne eksplotacije ekonomskih migranata/kinja, analiza činjenica i trendova u vezi sa migrantskom radnom snagom, kao i izazovi i preporuke za zaštitu prava stranih radnika/ca u Srbiji. Okrugli sto je okupio predstavnike/ce  zrenjaninske Nacionalne službe za zapošljavanje, Višeg javnog tužilaštva, Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Inspekcije rada, kao i predstavnike/ce sindikata, medija i organizacija civilnog društva.

Događaj je organizovan u okviru projekta Radna prav(d)a za sve, koji Astra sprovodi u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top