Facebook Pixel Code

Održan kick-off sastanak povodom početka HELP kursa o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije

Juče, 4. maja, održan je prvi/kick-off sastanak povodom početka novog modula HELP kursa o borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, odnosno akcije „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“.

Sastanku su prisustvovali polaznici/e kursa – inspektori/ke rada, predstavnici/e policije i sindikata, organizatori/ke kursa (predstavnice Saveta Evrope), nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Mitar Đurašković, i HELP tutorke, Ivana Krstić, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Marija Anđelković, direktorka NVO ASTRA.

Ideja ovog okupljanja bilo je upoznavanje polaznika/ca sa novim modulom HELP kursa, programa u okviru koga je razvijen, kao i načinom fukcionisanja i korišćenja platforme na kojoj se modul nalazi, radi sticanja znanja iz oblasti trgovine ljudima u cilju radne kepsloatacije i dobijanja sertifikata o savladanom kursu.

Modul je deo specijalizovanog i interaktivnog HELP kursa o borbi protiv trgovine ljudima, pripremljen je u okviru HELP program Saveta Evrope (Evropski program za obrazovanje pravnih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava), a potom je preveden na srpski jezik i adaptiran u skladu sa nacionalnim strateškim i pravnim okvirom. ASTRA je aktivno učestvovala u prilagođavanju modula lokalnom kontekstu i sada nastavlja rad na sprovođenju kursa.

Iako je kurs namenjen profesionalcima za sprovođenje zakona i pravnim stručnjacima, modul takođe može da se koristi kao samostalan kurs od strane inspektora rada, predstavnika sindikata i privatnog sektora kako bi poboljšali svoje razumevanje pitanja u vezi sa radnom eksploatacijom kao oblikom trgovine ljudima, kao i sredstvima koja su im dostupna na nacionalnom i evropskom nivou za rešavanje problema i zaštitu prava žrtava.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top