Facebook Pixel Code

Održan drugi sastanak Tima za uvođenje Amber Alert sistema u Srbiji

Tim za uvođenje Amber Alert sistema u Srbiji, oformljen je početkom godine po nalogu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Imajući u vidu da ASTRA ima memorandum o saradnji sa MUP na slučajevima nestale dece, kao i da vodimo Evropski telefon za nestalu decu – 116000, obratili smo se MUP-u, i ponudili da doprinesemo ovom procesu, svojim saznanjima i uvidima iz deset godina dugog iskustva vođenja broja 116000. Tim za uvođenje Amber Alert sistema u Srbiji čine predstavnici/e: Uprave kriminalističke policije (MUP), Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje (MUP), Sekretarijata (MUP), Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije (MUP), Sektora za materijalno-finansijske poslove (MUP), Ministarstva pravde, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva za ljudska, maninska prava i društveni dijalog, Ministarstva prosvete, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Centra za nestalu i zlostavljanu decu i Udruženja ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima.

Drugi po redu sastanak tima, održan je prošlog petka, 18. marta, poslužio je definisanju polaznih osnova za uvođenje sistema ranog uzbunjivanja koji ima važnu ulogu u slučajevima prijave nestanka maloletnog lica.

S obzirom na to da se ponovno pokretanje inicijative za uvođenja Amber Alert sistema u Srbiji, podudarilo sa obeležavanjem 10 godina rada linije 11600, ASTRA je, pored sažetog i ilustrativnog pregleda iskustava, statistike i zapažanja o trendovima u radu na slučajevima nestale dece prikupljenih vođenjem ove linije, angažovala i nezavisnog eksperta za izradu Analize više modaliteta ranog uzbunjivanja u slučajevima nestale dece.

Tako su nastale dve publikacije koje su prošle sedmice podeljene sa članovima Tima na drugom sastanku: NESTALA DECA SRBIJE: Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116000 – Prvih deset godina rada i SISTEM RANOG UZBUNJIVANJA u slučaju nestanka deteta.

Na ovaj način ASTRA pruža doprinos sagledavanju kompleksnosti i osetljivosti uvođenja sistema ranog uzbunjivanja u slučajevima nestale dece, pronalaženju fokusa i donošenju konkretnih zaključaka za dalji rad. Pored specifičnosti prakse u Srbiji, prikazanih u 10-godišnjem izveštaju, druga publikacija (uporedna analiza) donosi vrlo korisne uvide u međunarodna iskustva iz država koje su već uvele Amber Alert sistem, ali i iskustva rada na srodnim sistemima podrške kao što je Evropski broj za nestalu decu.

Na drugom sastanku Tima, predstavnica ASTRE je skrenula pažnju na sadržaje i glavne nalaze publikacija, najavila da će publikacije biti predstavljene stručnoj i široj javnosti i ponudila dodatnu podršku u vidu dodatnih konsultacija sa ekspertom ili ASTRA timom koji je angažovan na liniji 116000.

Prema najavama rukovodioca Tima, Danila Stevandića, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, predviđeni rok za finalizaciju pripremnih radnji i uvođenje Amber Alert Sistema u Srbiji je novembar 2023. godine.

 

Scroll to Top