Facebook Pixel Code

Objavljen je Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije

Dana 17.04.2018. godine šef Delegacije EU u Srbiji predao je premijerki Srbije Izveštaj o napretku Srbije za period 2017-2018. godina. U izveštaju se ocenjuje da je uočen napredak u pojedinim oblastima, dok se za oblast borbe protiv organizovanog kriminala, u koji spada i borba protiv trgovine ljudima, navodi da je usvojena Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine, kao i prateći Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu i da je imenovan nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. Takođe, u izveštaju se dodaje sledeće: 

„U toku je sprovođenje Strategije i Akcionog plana prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom za period 2017-2022. Potrebno je ojačati kapacitete Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Trebalo bi osnovati prihvatilište za žrtve trgovine ljudima i unaprediti pristup pravu na kompenzaciju za žrtve tokom parničnog postupka. Posebnu pažnju bi trebalo usmeriti na unapređivanje procesa reintegracije i socijalne inkluzije žrtava u društvo. Priliv migrantske populacije u zemlji je stvorio nove mogućnosti za trgovce u kojima su migranti bez pratnje u povećanom riziku. Srbija bi trebalo da poveća napore u cilju smanjenja ranjivosti dece od trgovine ljudima i da poboljša proces identifikacije i podrške deci žrtvama trgovine ljudima. Uspešno su procesuirani manje bitni slučajevi trgovine ljudima. Reorganizacije policije koja podrazumeva prenošenje nadležnosti za krivično delo trgovine ljudima iz Granične policije u Kriminalističku policiju unaprediće kapacitete policije u toku istražnog postupka. Međutim, Srbija bi trebalo da sprovodi proaktivnije istrage i prikuplja dokaze kako se postupak ne bi zasnivao na svedočenjima žrtve i kako bi se izbegla sekundarna viktimizacija.“

Celokupan Izveštaj Evropske komisije o Srbiji na engleskom jeziku možete pročitati ovde

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top