Facebook Pixel Code

Obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (2023)

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, 16. oktobra 2023, u prostorijama Medija centra Beograd organizovala događaj Sudska praksa za krivično delo trgovina ljudima UZNEMIRUJUĆI ODRAZ DRUŠTVA, posvećen obeležavanju 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Na događaju su govorile Marija Anđelković, izvršna direktorka NVO ASTRA, i  Radmila Dičić Dragičević, sudija Vrhovnog suda u penziji. Marija Anđelković upoznala je prisutne sa rezultatima uporedne analize položaja i ostvarenosti prava žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku za period 2018−2022. godina, dok je sudija Dičić Dragićević govorila o međunarodnim standardima u procesno-pravnoj zaštiti žrtava trgovine ljudima i značaju sprečavanja sekundarne viktimizacije žrtava trgovine ljudima u toku krivičnog postupka.

Slučajevi koji se nađu pred sudom u Srbiji nisu mnogobrojni, ali su ilustrativan primer odnosa društva prema jednoj od najranjivijih grupa u sistemu, naročito ako imamo u vidu da se radi o poslednjoj instanci pravde, kojoj se žrtve koje uđu u sudski proces nadaju. Koliko je ta pravda dostižna? Koja je visina propisanih kazni? Da li i koliko često žrtve doživljavaju sekundarnu viktimizaciju u sistemu? Da li se često dodeljuje status posebno ostetljivog svedoka i zašto ne? Koja je mogućnost ostvarenja naknade/kompenzacije za pretrpljeni zločin? Ima li ustaljenih pozitivnih ili negativnih praksi i kako se one odražavaju na položaj i status žrtava? Koje su mogućnosti za poboljšanje položaja žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima? – neke su od tema o kojima je bilo reči na ovom skupu.

Detaljnije o uočenim TRENDOVIMA u sudskoj praksi 2018-2022 → OVDE.

Pun tekst publikacije POLOŽAJ I PRAVA ŽRTAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU − Analiza sudske prakse za 2022. godinu, možete naći → OVDE.

Snimak sa skupa 16. 10. 2023.

Scroll to Top