Facebook Pixel Code

Novoosnovani Ženski pravosudni centar: Žene sudije koje imaju viziju i liderstvo su inspiracija drugima

ASTRA je prisustvovala predstavljanju novoosnovanog Ženskog pravosudnog centra u utorak, 4. juna.

Prisutnima se najpre obratio Džon Ginkel, otpravnik poslova u Ambasadi Sjedinjenih američkih država.

“Ljudi koji rade u pravosuđu treba da ulivaju poverenje građanima. Žene sudije koje osnivaju novi centar imaju viziju i liderstvo koje su inspiracija drugima“, rekao je otpravnik poslova u Ambasadi SAD-a Džon Gingkel.

Nakon njega obratila se i Ivana Ramić, sudija Višeg suda u Beogradu i predsednica Ženskog pravosudnog centra koja je rekla da je „15 sudija osnovalo centar“.

“Želele  smo nešto kvalitativno da promenimo u oblasti vladavine prava i nezavisnosti sudija. Statistika pokazuje da su 2/3 sudija žene. Dobrodošli su svi koji hoće da nas podrže u isticanju istinskih vrednosti i jednakih prava za sve“, rekla je Ivana Ramić, sudija Višeg suda u Beogradu.

Sudija Višeg suda u Novom Sadu i potpredsednica Upravnog odbora Ana Stamenić dodaje da postoji tradicija prisustva žena u pravosuđu, ali da se, kako kaže, nisu do sada „ozbiljnije  organizovale“.

“Inspirisalo nas je nacionalno Udruzenje žena sudija u Americi i njihovi projekti edukacije, tretmana zena i zaštite ugroženih grupa”, kaže Ana Stamenić, sudija Višeg suda u Novom Sadu.

Neke od tema o kojima se razgovaralo jeste odnos Ženskog pravosudnog centra u brobi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i u borbi protiv korupcije.

Scroll to Top