Facebook Pixel Code

Neophodan nam je Nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima

Dvanaestog i trinaestog marta u Beogradu NVO ASTRA je u sklopu regionalnog projekta Balkanc Act Now! 3 organizovala regionalnu konferenciju pod nazivom „ZNAČAJ NACIONALNOG IZVESTIOCA I SLIČNIH MEHANIZAMA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA“, na kojoj su učestvovali domaći i međunarodni eksperti/kinje iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima, predstavnici/e civilnog sektora, odnosno partnerskih organizacija iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Holandije, kao i vladinih organizacija i institucija iz svih pet zemalja u kojima se sprovodi ovaj projekat.

Prva uvodna sesija ovog događaja bila je otvorena za novinare i fokusirana na predstavljanje institucije Nacionalnog izvestioca i njegove uloge u borbi protiv trgovine ljudima. Na njoj su govorile/i: Anni Valovirta, viša službenica Kancelarije Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima i Ombudsmana za antidiskriminaciju iz Finske; Frosina Kiprovska Lukich, Nacionalna izvestiteljka za trgovinu ljudima iz Severne Makedonije; i Zoran Pašalić, Zaštitnik građana Republike Srbije. Bilo je reči o značaju institucije Nacionalnog izvestioca uopšte, kao i načinima funcionisanja ovog organa u Finskoj i Severnoj Makedoniji – njihovim mandatima, uslovima za njihovo stvaranje, uticaju i vrednostima koje su proistekle iz postojanja ovog instituta. Ovom prilikom, zaštitnik građana Srbije, Zoran Pašalić, takođe je podvukao potrebu uvođenja Nezavisnog izvestioca za trgovinu ljudima u Srbiji i naglasio da, po njegovom mišljenju, bi on trebalo da funkcioniše u sklopu institucije Zaštitnika građana.

U narednim sesijama predstavljeni su nalazi pet nacionalnih preliminarnih izveštaja o stanju i trendovima na polju borbe protiv trgovine ljudima u zemljama BAN regiona, koji su kreirani u prethodnoj godini od strane nacionalnih ekspertskih timova. Naime, sve organizacije učesnice projekta BAN3 u svojim zemljama okupile su ekspertske timove, čiji su članovi stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti trgovine ljudima iz tužilaštva, MUP-a, centara za socijalni rad, OCD, kao i nezavisni eksperti, koji su imali za zadatak da po metodologiji unapred definisanoj u prethodnim fazama BAN projekta, napišu na osnovu zvanično dostupnih podataka izveštaje koji se tiču rada i rezultata vladinih i nevladinih aktera na polju borbe trgovine ljudima, kao i modela zaštite potencijalnih žrtvava, ali i prava žrtava i usluga koji su im dostupne nakon što su uspele da se izbave iz lanaca trgovine ljudima. Ovi izveštaji variraju u pojedinostima, ali svi vode ka zajedničkom zaključku da okolnost koja je najviše otežala njihovo kreiranje jeste nedostupnost ili potpuni nedostatak podataka, neusaglašene metode rada aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima, kao i nesaradnja državnih organa i institucija koje se bave problemom trgovine ljudima sa civilnim sektorom. Iz svega ovoga proistekao je i zaključak da je neophodno u svim zemljama uspostaviti (ili u slučaju Severne Makedovine – unaprediti) institut Nezavisnog izvestioca.

Pored ovoga, jedna od sesija bila je posvećena predstavljanju „Komparativne studije o nacionalnim izvestiocima za oblast trgovine ljudima i ekvivalentnim mehanizmima“, autorke Marjan Vijers, koja predstavlja različite modele ovog instituta i ukazuje na njihove mane i prednosti. Opšti je zaključak da Nacionalni izvestilac treba da bude što nezavisniji organ, odnosno da nikako ne bude u sklopu institucija i državnih organa čiji bi rad trebalo da monitoriše, jer to može uticati na objektivnost periodičnih izveštaja, koje bi trebalo da izrađuje.

Naredne sesije bile su posvećene primerima, uspesima i izazovima saradnje između različitih aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima u zemljama BAN regiona, predstavljanju rada nacionalnih koordinatora iz BAN zemalja, prioritetima u budućoj borbi protiv trgovine ljudima, saradnji sa organizacijama civilnog društva, regionalnim izazovima u borbi protiv trgovine ljudima, kao i trenutnom stanju i mogućnostima u pogledu uspostavljanja Nacionalnog izvestioca u zemljama regiona.

Nadamo se da je uprkos nezavidnim, svima poznatim, društvenim okolnostima ova tema privukla pažnju medija i javnosti. NVO ASTRA će u narednom periodu ući u aktivnije zagovaranje uspostavljanja institucije Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima u našoj zemlji.

***

Nacionalni izvestilac je nezavisni organ koji bi trebalo na nacionalnom nivou da se bavi izveštavanjem o postignućima i rezultatima na polju borbe protiv trgovine ljudima, efektima zvaničnih politika u toj oblasti i daje predloge za njihova unapređenja. Prema Direktivi Evropske unije iz 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, države članice EU postale su dužne da uspostave institut Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima ili sličan mehanizam. Dugo je Holandija, sa uspostavljenim Nacionalnim izvestiocem još 2000. godine, bila usamljen slučaj. Međutim, od 2011. godine skoro sve države članice EU osnovale su ovaj institut, iako se većina zemalja odlučila za ekvivalentni mehanizam. U 7 zemalja EU nacionalni koordinator vrši ulogu nacionalnog izvestioca (ili nacionalni izvestilac vrši ulogu nacionalnog koordinatora): u Hrvatskoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Letoniji, Malti, Portugaliji i Češkoj; u 8 zemalja ulogu nacionalnog izvestioca vrši neko vladino telo, počevši od Ministarstva unutrašnjih poslova (Litvanija; Poljska; Slovačka; Španija; Rumunija) i policije / Ministarstva pravde (Švedska) do Odeljenja za jednake mogućnosti Predsedništva Saveta ministara (Italija); dok u 4 zemlje funkcija nacionalnog izvestioca dodeljena je nezavisnom telu: MYRIA, Savezni centar za migracije (Belgija); Commission nationale consultative des droits. Severna Makedonija je jedina zemlja iz regije BAN III projekta koja je imenovala Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top