Facebook Pixel Code

Nedelja onlajn konsultacija: Regionalni program zagovaranja za EU za zemlje Zapadnog Balkana

Već duži niz godina Fondacija Kvinna till Kvina sprovodi regionalni program zagovaranja za EU, koji uključuje sve zemlje zapadnog Balkana. Cilj ovog programa je pružiti ženskim organizacijama veću vidljivost u procesu EU integracija, ojačati učešće žena u njima i osigurati poštovanje ženskih ljudskih prava.

Ove godine, usled pandemije kovida 19, nedelja konsultacija između aktivisktinja ženskih organizacija sa Balkana i predstavnika/ca EU institucija odvija se onlajn u od 4. do 12. novembra. Na brojnim sastancima, predstavljanjima i diskusijama braniteljke ženskih i ljudskih prava iz regiona imaće priliku da predstavnike/ce Evropskog parlamenta, Evropske službe za spoljne poslove,  Odeljenja za politiku EP, Generalnog direktorata itd., upoznaju sa svojim radom, raspravljaju o stanju u pojedinačnim državama; ali i od predstavnika EU institucija čuju koji su glavni izazovi sa njihove sstrane u sprovođenju EU integracija. Cilj je naravno doprinost ženskih organizacija ovom procesu, ali i unapređenje rodne jednakosti i položaja žena na Balkanu.

Skup je započet u utorak, 4. novembra, sesijom sa članicom Evropskog parlamenta i predsednicom Parlamentarnog odbora za pridruživanje i stabilizaciju EU−Srbija Tanjom Fajon.

***

Nedelja konsultacija deo je programa „Jačanje ženskih prava, učešća i uticaja na Zapadnom Balkanu“, čiji je cilj osnaživanje ženskih prava i ravnopravno učešće žena u donošenju odluka na Zapadnom Balkanu. Program od 2015. godine doprinosi rodnom pristupu procesima pristupanja EU i jačanju ženskih organizacija civilnog društva u šest zemalja koje se pridružuju EU.

Scroll to Top