Facebook Pixel Code

Nastavljamo sa edukacijom zaposlenih u sistemu socijalne zaštite

ASTRA je i ove godine nastavila sa edukacijom zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Na dvodnevnom treningu 8-9. maja 2017. godine, 25 zaposlenih u centrima za socijalni rad iz različitih gradova u Srbiji je imalo priliku da čuje detaljne informacije o problemu trgovine ljudima, psihološkim posledicama koje imaju žrtve trgovine ljudima, kao i procesu identifikacije žrtava. Treninzi se sprovode u cilju jačanja kapaciteta zaposlenih za pružanje podrške i pomoći u institucijama socijalne zaštite, ali i upoznavanje zaposlenih sa uslugama koje pružaju organizacije civilnog društva i kreiranje planova za saradnju. Trening je realizovan u sklopu ASTRINOG akreditovanog programa obuke za zaposlene u sistemu socijalne zaštite „Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške“.

 

Scroll to Top