Facebook Pixel Code

Najava tribine „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“

Uz podršku Ministarstva zdravlja, ASTRA organizuje tribinu pod nazivom  „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“, 15. novembra, sa početkom u 18 časova, u Domu omladine (Tribinska sala, I sprat, ulaz iz Makedonske). Tribina je namenjena svim zainteresovanim građanima/građankama za ovu temu, a posebno može biti korisna studentima medicine, psihologije, socijalnog rada, kao i profesionalcima iz ovih oblasti. Cilj tribine je povećavanje svesti sadašnjih i budućih stručnjaka o nasilju u porodici i trgovini ljudima, kako bi u svom radu izbegli sterotipe i predrasude prema žrtvama ovih oblika nasilja i sprečili njihovu dodatnu viktimizaciju.

Predavači na tribini će biti stručnjaci/stručnjakinje koje imaju višegodišnje iskustvo u radu sa žrtvama trgovine ljudima i partnerskog nasilja. Teme koje će biti obuhvaćene su: osnovne informacije o trgovini ljudima i porodičnom nasilju, psihološke posledice izloženosti nasilju i upoznavanje sa adekvatnim odgovorom stručnjaka i pružanjem pomoći žrtvama u cilju prevazilaženja traumatičnog iskustva. Govornici tribine će se osvrnuti i na fizičke, odnosno zdravstvene posledice preživljenog nasilja, kao i na načine dokumentovanja telesnih povreda. Tribina će se zatvoriti sa porukom o neophodnosti ranog prepoznavanja nasilja i pravovremenog i adekvatnog reagovanja.

Na tribini će govoriti:

Tanja Ignjatović, psihološkinja, Autonomni ženski centar,

Slobodan Savić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i sudski veštak,

Biljana Slavković, psihoterapeutkinja, Institut za psihodramu

Jovana Krotić, psihološkinja, ASTRA

 

Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail ip@astra.rs  ili putem telefona 011 785 0000

 

Scroll to Top