Facebook Pixel Code

Nacionalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima 2009-2011.

Vlada Republike Srbije je 30. aprila 2009. godine usvojila Nacionalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2009-2011. Nacionalni plan akcije je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 35/09 od 12. maja 2009. godine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top