Facebook Pixel Code

Nacionalne mreže i koalicije

AT MREŽA

Antitrafiking (AT) mreža je mreža organizacija civilnog društva, koja se bori protiv trgovine ljudima u saradnji sa relevantnim akterima, te osmišljava i sprovodi aktivnosti u cilju sprečavanja, smanjivanja i rešavanja problema trgovine ljudima na državnom nivou i u lokalnim zajednicama u Rebublici Srbiji.

Nekadašnja ASTRA mreža, a danas Antitrafiking mreža, nastala 2002, i dalje je aktivna. Danas broji 8 članica: ASTRA, Akcija protiv trgovine ljudima − Beograd, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja − Vlasotince, Nezavisni ženski centar − Dimitrovgrad, Odbor za ljudska prava − Vranje, Centar za devojke − Niš, PAOR − Zrenjanin, Centar za devojke − Užice, Forum žena − Prijepolje.

STRATEŠKI PRAVCI DELOVANJA AT MREŽE ZA PERIOD 2021-2024:

  • Unapređenje informisanosti osoba u riziku u cilju prevencije trgovine ljudima;
  • Međusektorsko jačanje uvezanosti AT mreže sa relevantnim akterima na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Podizanje unutrašnjih kapaciteta AT mreže za adekvatnu prevenciju i reagovanje u slučajevima trgovine ljudima;
  • Povećanje vidljivosti AT mreže kao resursa na lokalnom i nacionalnom nivou.

ASTRA poklanja veliku pažnju jačanju kapaciteta članica ovih grupa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i učvršćivanju saradnje sa grupama u manjim mestima u Srbiji. AT mreža se sastaje periodično, nekoliko puta godišnje, kada se razmenjuju iskustva i prave dogovori o daljoj saradnji. Sastanci služe kao svojevrsni treninzi koji imaju za cilj jačanje kapaciteta svih organizacija članica kroz evaluaciju dosadašnjeg zajedničkog rada, sticanje novih znanja iz oblasti konkretne pomoći žrtvama, saradnje sa institucijama iz domena medijske vidljivosti. Sve predstavnice organizacija članica mreže imaju priliku da se bolje upoznaju sa radom različitih organizacija, institucija i pojedinaca koji se u svom radu susreću sa problemom trgovine ljudima, načinima jačanja saradnje i praktičnim mogućnostima kvalitetnijeg rešavanja problema uticaja na svoje lokalne sredine.

Neke nevladine organizacije iz ove mreže uspele su, uz podršku ASTRE, da započnu i razviju sopstvene programe edukacije i prevencije problema trgovine ljudima.

prEUgovor

prEUgovor je mreža šest organizacija civilnog društva iz Srbije, formirana, maja 2013. godine, sa misijom da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (poglavlje 23) i slobode bezbednosti i pravde (24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Mreža PrEUgovor je osnovana na inicijativu Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku (BCBP) i čini je još pet organizacija civilnog društva: Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484ASTRA, Transparentnost Srbija (TS) i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Cilj mreže je da iskoristi sledeću fazu u procesu evropskih integracija za suštinsko poboljšanje u oblasti ljudskih prava, pravosuđa, vladavine prava, bezbednosne politike i borbe protiv organizovanog kriminala.

Više o aktivnostima prEUgovor koalicije možete čitati na zvaničnom sajtu koalicije www.preugovor.org

MREŽA „ŽENE PROTIV NASILJA“

Mreža Žene protiv nasilja je koalicija specijalističkih ženskih nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u Srbiji.

Mreža Žene protiv nasilja je nastala kao deo kontinuiteta ženskog umrežavanja u Srbiji oko pitanja smanjenja nasilja nad ženama 2005. godine, sa osnovnim ciljem osnaživanja i povezivanja specijalističkih ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilja (SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, krizni centri i dr.).

Mreža Žene protiv nasilja je otvoren prostor za pridruživanje svih organizacija i pojedinki koje rade na pitanju smanjenja nasilja nad ženama u direktnom radu ili indirektno, kroz istraživanja, zagovaranja ženskih prava na život bez nasilja, edukacije, lobiranja zakona za zašitu od nasilja, a koje prihvate i sprovode osnovne principe Mreže.

Scroll to Top